Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een investering van ongeveer 5 miljard euro, een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Het project had tegenkanting gekregen omdat een stuk bos moet wijken voor de realisatie van de twee installaties. In een reactie op de beslissing van minister Demir laat Ineos weten dat het erg tevreden is over die beslissing. "Met dit groen licht kunnen we starten met de realisatie van dit project, dat de verjonging en verduurzaming van onze petrochemische cluster in Antwerpen inzet", zo klinkt het. Het chemieconcern benadrukt dat het de bezorgdheden over de klimaatimpact van het project begrijpt. Ineos zegt dan ook dat het zich ertoe engageert om de impact "maximaal te reduceren". "Project One zal van bij de opstart minder dan de helft CO2 uitstoten van de best presterende huidige stoomkrakers in Europa. Ineos doet dit door inzet van de best beschikbare technieken, met het laagste energiegebruik en de laagste uitstoot", zo staat in de mededeling. "De gerooide bomen op de industriegrond waar Project One gebouwd zal worden, zullen ruimschoots gecompenseerd worden", zo klinkt het nog. "Ineos engageert zich om ten minste 55 ha aan inheemse bomen aan te planten in beschermde natuurgebieden in Vlaanderen. Dat is 14 ha bovenop de 41 ha waartoe we wettelijk verplicht zijn. Voor de beschermde diersoorten zoals de behaarde bosmier en rugstreeppad gaan we een nieuwe habitat inrichten. We werken hiervoor samen met de experten van erkende organisaties voor natuurbehoud." (Belga)

Ineos wil in de Antwerpse haven investeren in nieuwe installaties voor de productie van ethyleen en propyleen. Het gaat om een investering van ongeveer 5 miljard euro, een van de grootste chemie-investeringen in de Antwerpse haven in decennia. Het project had tegenkanting gekregen omdat een stuk bos moet wijken voor de realisatie van de twee installaties. In een reactie op de beslissing van minister Demir laat Ineos weten dat het erg tevreden is over die beslissing. "Met dit groen licht kunnen we starten met de realisatie van dit project, dat de verjonging en verduurzaming van onze petrochemische cluster in Antwerpen inzet", zo klinkt het. Het chemieconcern benadrukt dat het de bezorgdheden over de klimaatimpact van het project begrijpt. Ineos zegt dan ook dat het zich ertoe engageert om de impact "maximaal te reduceren". "Project One zal van bij de opstart minder dan de helft CO2 uitstoten van de best presterende huidige stoomkrakers in Europa. Ineos doet dit door inzet van de best beschikbare technieken, met het laagste energiegebruik en de laagste uitstoot", zo staat in de mededeling. "De gerooide bomen op de industriegrond waar Project One gebouwd zal worden, zullen ruimschoots gecompenseerd worden", zo klinkt het nog. "Ineos engageert zich om ten minste 55 ha aan inheemse bomen aan te planten in beschermde natuurgebieden in Vlaanderen. Dat is 14 ha bovenop de 41 ha waartoe we wettelijk verplicht zijn. Voor de beschermde diersoorten zoals de behaarde bosmier en rugstreeppad gaan we een nieuwe habitat inrichten. We werken hiervoor samen met de experten van erkende organisaties voor natuurbehoud." (Belga)