"Ik heb die klacht niet in eigen naam ingediend, maar namens mijn cliënten. Mijnheer De Wever maakt daar geen onderscheid in en viseert mij persoonlijk door onder meer in zijn reactie te verwijzen naar het feit dat ik lid ben van CD&V. Hij wil met de klacht alleen maar politiek garen spinnen. Dergelijke uitspraken zijn de voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen onwaardig en schenden de principes van onze rechtstaat op ernstige wijze", zegt Lahlali. Wat de seponering van de klacht betreft, merkt hij op dat het om een appreciatie van het parket gaat. "Het betreft hier geen vrijspraak of buitenvervolgingstelling door een rechter. Ik stel mij ook vragen over hoe die beslissing tot stand is gekomen. Welke onderzoeksdaden zijn er gebeurd? Mijn cliënt werd niet eens verhoord. Is Bart De Wever verhoord? Wij gaan zeker inzage vragen in het geseponeerde dossier", aldus Lahlali. De advocaat benadrukt dat ook het VN-mensenrechtencommissariaat in Genève zich over de uitspraken van Bart De Wever buigt en dat dat onderzoek nog lopende is. (Belga)

"Ik heb die klacht niet in eigen naam ingediend, maar namens mijn cliënten. Mijnheer De Wever maakt daar geen onderscheid in en viseert mij persoonlijk door onder meer in zijn reactie te verwijzen naar het feit dat ik lid ben van CD&V. Hij wil met de klacht alleen maar politiek garen spinnen. Dergelijke uitspraken zijn de voorzitter van de grootste partij van Vlaanderen onwaardig en schenden de principes van onze rechtstaat op ernstige wijze", zegt Lahlali. Wat de seponering van de klacht betreft, merkt hij op dat het om een appreciatie van het parket gaat. "Het betreft hier geen vrijspraak of buitenvervolgingstelling door een rechter. Ik stel mij ook vragen over hoe die beslissing tot stand is gekomen. Welke onderzoeksdaden zijn er gebeurd? Mijn cliënt werd niet eens verhoord. Is Bart De Wever verhoord? Wij gaan zeker inzage vragen in het geseponeerde dossier", aldus Lahlali. De advocaat benadrukt dat ook het VN-mensenrechtencommissariaat in Genève zich over de uitspraken van Bart De Wever buigt en dat dat onderzoek nog lopende is. (Belga)