Gazet van Antwerpen publiceerde afgelopen weekend op haar website, en maandag in de krant, foto's van minder veilige situaties en vermeende milieu-inbreuken bij de afvalverwerker. Indaver kreeg vorige week donderdag een twintigtal foto's van de krant te zien. Woordvoerder José Artois merkt op dat de foto's momentopnames zijn en over een tijdsperiode van twee jaar werden genomen. "De foto's die wij te zien kregen zijn in drie categorieën onder te brengen", aldus Artois. "Ten eerste zijn er bijvoorbeeld foto's van glasvezels op een stortplaats. Die vezels liggen klaar om ondergegraven te worden, wat volledig binnen de vergunning kan. Een tweede reeks foto's toont minder ordelijke situaties. Daarvoor verwijzen we naar een brand in een bunkeroven in juni, waardoor huishoudelijk afval tijdelijk in een loods werd opgeslagen omdat er toen niets kon worden verbrand. De laatste reeks heeft te maken met minder onveilige situaties. Wij besteden heel veel aandacht aan veiligheid en houden daarom zeer regelmatig rondgangen. Het is zo dat de onze werknemers niet alleen de mogelijkheid hebben om onveilige situaties te melden, ze hebben ook de plicht om dat te doen." (JDH)

Gazet van Antwerpen publiceerde afgelopen weekend op haar website, en maandag in de krant, foto's van minder veilige situaties en vermeende milieu-inbreuken bij de afvalverwerker. Indaver kreeg vorige week donderdag een twintigtal foto's van de krant te zien. Woordvoerder José Artois merkt op dat de foto's momentopnames zijn en over een tijdsperiode van twee jaar werden genomen. "De foto's die wij te zien kregen zijn in drie categorieën onder te brengen", aldus Artois. "Ten eerste zijn er bijvoorbeeld foto's van glasvezels op een stortplaats. Die vezels liggen klaar om ondergegraven te worden, wat volledig binnen de vergunning kan. Een tweede reeks foto's toont minder ordelijke situaties. Daarvoor verwijzen we naar een brand in een bunkeroven in juni, waardoor huishoudelijk afval tijdelijk in een loods werd opgeslagen omdat er toen niets kon worden verbrand. De laatste reeks heeft te maken met minder onveilige situaties. Wij besteden heel veel aandacht aan veiligheid en houden daarom zeer regelmatig rondgangen. Het is zo dat de onze werknemers niet alleen de mogelijkheid hebben om onveilige situaties te melden, ze hebben ook de plicht om dat te doen." (JDH)