In de commissie Defensie stond het meerjarige investeringsplan bij het leger op de agenda. Groen-Kamerlid De Vriendt eiste van De Crem de nota van de inspectie van Financiën over de opgenomen aankopen, zoals eerder was beloofd. Maar minister De Crem had die nota niet bij zich en wees De Vriendt erop dat hij dat document schriftelijk moest aanvragen. Enkele parlementsleden stelden daarop voor de zitting even te schorsen, maar de minister stelde voor er maar meteen een punt achter te zetten, wat ook gebeurde. "Bespreking investeringsplan defensie uitgesteld. De Crem 'vergat' het verslag van de Inspectie Financiën aan het parlement te bezorgen...", hekelde De Vriendt daarop op twitter. De entourage van De Crem ontkende evenwel meteen dat het om kwaad opzet zou gaan. "Oude politieke spelletjes", klonk de reactie daar. Voor generaal-majoor Rudy Debaene - hoofd van de divisie publieke markten - zit er niets anders op dan volgende week opnieuw naar het parlement af te zakken om op de vragen van de Kamerleden te antwoorden. Hij was immers uitgenodigd om de inhoud van het investeringsplan - zo'n 500 miljoen euro op drie jaar - toe te lichten. (MVL)

In de commissie Defensie stond het meerjarige investeringsplan bij het leger op de agenda. Groen-Kamerlid De Vriendt eiste van De Crem de nota van de inspectie van Financiën over de opgenomen aankopen, zoals eerder was beloofd. Maar minister De Crem had die nota niet bij zich en wees De Vriendt erop dat hij dat document schriftelijk moest aanvragen. Enkele parlementsleden stelden daarop voor de zitting even te schorsen, maar de minister stelde voor er maar meteen een punt achter te zetten, wat ook gebeurde. "Bespreking investeringsplan defensie uitgesteld. De Crem 'vergat' het verslag van de Inspectie Financiën aan het parlement te bezorgen...", hekelde De Vriendt daarop op twitter. De entourage van De Crem ontkende evenwel meteen dat het om kwaad opzet zou gaan. "Oude politieke spelletjes", klonk de reactie daar. Voor generaal-majoor Rudy Debaene - hoofd van de divisie publieke markten - zit er niets anders op dan volgende week opnieuw naar het parlement af te zakken om op de vragen van de Kamerleden te antwoorden. Hij was immers uitgenodigd om de inhoud van het investeringsplan - zo'n 500 miljoen euro op drie jaar - toe te lichten. (MVL)