Geen van beide instanties gaf voorafgaandelijk toestemming voor de inhoud van de persconferentie, zo verklaarde Geens woensdag in de Kamer.

Over de opportuniteit van de persconferentie van De Wever en Muyters, rezen vorige week al vragen. De omgeving van de burgemeester preciseerde daarop dat het parket had gevraagd geen gerechtelijk relevante informatie vrij te geven, wat naar verluidt ook niet de bedoeling was.

Expliciet verbod

Geens zegt dat het federaal parket de lokale politie expliciet had gevraagd niet te communiceren. 'Het federaal parket preciseert dat het wel degelijk een verbod betrof, dat desgevallend een schending van het beroepsgeheim zou kunnen uitmaken'.

Het federaal parket deelde de woordvoerder van de burgemeester mee dat er geen communicatie mocht zijn over elementen met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek 'en dat een persconferentie in dat licht ook af te raden was,' aldus Geens. 'Het federaal parket kan vanzelfsprekend de burgemeester niet verbieden om een persconferentie te houden over de aspecten die de openbare orde aanbelangen'.

Toen het federaal parket hoorde dat er toch een persconferentie zou plaatsvinden, heeft het in een gesprek met de woordvoerder van De Wever opnieuw afgeraden te communiceren. Het lokale parket van Antwerpen had intussen de lokale politie eveneens expliciet gevraagd om niet te communiceren.

Risico

Geens benadrukte nog het delicate karakter van communicatie in dergelijke dossiers. 'De ware bedoelingen van Mohamed R. waren op het moment van de communicatie nog niet duidelijk en het was dus moeilijk om de juiste natuur van het hele incident in te schatten.'

'Het federaal parket merkt op dat door een te snelle reactie, men cruciale informatie riskeert vrij te geven aan een eventuele terroristische organisatie, zoals bijvoorbeeld over de arrestatie van één persoon, terwijl het goed mogelijk is dat het om meerdere personen zou kunnen gaan, of over de onderschepping van het voertuig, terwijl er misschien meerdere voertuigen zouden kunnen betrokken zijn'.

Beroep

De verdachte Mohamed R., een 39-jarige Franse Tunesiër, heeft intussen beroep aangetekend tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer.Hij zal nu binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen, die moet beslissen, of hij al dan niet in de cel blijft.

De man werd vorige donderdag ter hoogte van de Sint-Michielskaai bij de kraag gevat, nadat hij voordien aan hoge snelheid over de Meir had gereden. De arrestatie verliep zonder verzet. De man was duidelijk onder invloed van drank en verdovende middelen. In zijn voertuig lagen een gedemonteerde riot gun zonder munitie, een airsoft pistool, steekwapens en een bus met onbekende inhoud.

Geen van beide instanties gaf voorafgaandelijk toestemming voor de inhoud van de persconferentie, zo verklaarde Geens woensdag in de Kamer. Over de opportuniteit van de persconferentie van De Wever en Muyters, rezen vorige week al vragen. De omgeving van de burgemeester preciseerde daarop dat het parket had gevraagd geen gerechtelijk relevante informatie vrij te geven, wat naar verluidt ook niet de bedoeling was. Geens zegt dat het federaal parket de lokale politie expliciet had gevraagd niet te communiceren. 'Het federaal parket preciseert dat het wel degelijk een verbod betrof, dat desgevallend een schending van het beroepsgeheim zou kunnen uitmaken'. Het federaal parket deelde de woordvoerder van de burgemeester mee dat er geen communicatie mocht zijn over elementen met betrekking tot het gerechtelijk onderzoek 'en dat een persconferentie in dat licht ook af te raden was,' aldus Geens. 'Het federaal parket kan vanzelfsprekend de burgemeester niet verbieden om een persconferentie te houden over de aspecten die de openbare orde aanbelangen'. Toen het federaal parket hoorde dat er toch een persconferentie zou plaatsvinden, heeft het in een gesprek met de woordvoerder van De Wever opnieuw afgeraden te communiceren. Het lokale parket van Antwerpen had intussen de lokale politie eveneens expliciet gevraagd om niet te communiceren.Geens benadrukte nog het delicate karakter van communicatie in dergelijke dossiers. 'De ware bedoelingen van Mohamed R. waren op het moment van de communicatie nog niet duidelijk en het was dus moeilijk om de juiste natuur van het hele incident in te schatten.' 'Het federaal parket merkt op dat door een te snelle reactie, men cruciale informatie riskeert vrij te geven aan een eventuele terroristische organisatie, zoals bijvoorbeeld over de arrestatie van één persoon, terwijl het goed mogelijk is dat het om meerdere personen zou kunnen gaan, of over de onderschepping van het voertuig, terwijl er misschien meerdere voertuigen zouden kunnen betrokken zijn'.De verdachte Mohamed R., een 39-jarige Franse Tunesiër, heeft intussen beroep aangetekend tegen de bevestiging van zijn aanhouding door de raadkamer.Hij zal nu binnen de vijftien dagen voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling verschijnen, die moet beslissen, of hij al dan niet in de cel blijft.De man werd vorige donderdag ter hoogte van de Sint-Michielskaai bij de kraag gevat, nadat hij voordien aan hoge snelheid over de Meir had gereden. De arrestatie verliep zonder verzet. De man was duidelijk onder invloed van drank en verdovende middelen. In zijn voertuig lagen een gedemonteerde riot gun zonder munitie, een airsoft pistool, steekwapens en een bus met onbekende inhoud.