Ook in Mechelen viel de inspectie binnen in een depot van PostNL en ook daar werden inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld. Omdat er daar geen inbreuken rond zwartwerk waren, of meer bepaald het niet aanmelden van chauffeurs bij de RSZ, ging het arbeidsauditoraat niet over tot verzegeling. Er werd ook een medewerker aangetroffen die vermoedelijk illegaal in het land verblijft. Het arbeidsauditoraat stelt dat het niet de eerste keer is dat er soortgelijke inbreuken zijn vastgesteld bij PostNL. "Gezien die voorgaanden en om de rechten van derden - met name de RSZ - te bewaren, is er tot verzegeling overgegaan", zegt Gianni Reale van het arbeidsauditoraat. "Dat betekent dat het depot is afgesloten met een politielint en dus ook dat alle, vele, pakjes voorlopig in het depot zullen moeten blijven." PostNL zegt mee te werken aan het onderzoek. Het arbeidsauditoraat laat nog weten dat het bedrijf met informatie of garanties over de brug zal moeten komen om de verzegeling ongedaan te krijgen. "Ik hoop dat ze nu in de sector beginnen in te zien dat het anders moet", zegt Reale. (Belga)

Ook in Mechelen viel de inspectie binnen in een depot van PostNL en ook daar werden inbreuken op de deeltijdse arbeid vastgesteld. Omdat er daar geen inbreuken rond zwartwerk waren, of meer bepaald het niet aanmelden van chauffeurs bij de RSZ, ging het arbeidsauditoraat niet over tot verzegeling. Er werd ook een medewerker aangetroffen die vermoedelijk illegaal in het land verblijft. Het arbeidsauditoraat stelt dat het niet de eerste keer is dat er soortgelijke inbreuken zijn vastgesteld bij PostNL. "Gezien die voorgaanden en om de rechten van derden - met name de RSZ - te bewaren, is er tot verzegeling overgegaan", zegt Gianni Reale van het arbeidsauditoraat. "Dat betekent dat het depot is afgesloten met een politielint en dus ook dat alle, vele, pakjes voorlopig in het depot zullen moeten blijven." PostNL zegt mee te werken aan het onderzoek. Het arbeidsauditoraat laat nog weten dat het bedrijf met informatie of garanties over de brug zal moeten komen om de verzegeling ongedaan te krijgen. "Ik hoop dat ze nu in de sector beginnen in te zien dat het anders moet", zegt Reale. (Belga)