Sinds vrijdag zijn in ons land een reeks nieuwe coronamaatregelen van kracht. Het ministerieel besluit dat donderdag in het Staatsblad werd gepubliceerd, bevestigt onder meer dat cafés om 23 uur en restaurants om 1 uur de deuren moeten sluiten, dat er een samenscholingsverbod van meer dan vier personen geldt en dat alle gebruikers van het openbaar vervoer hun mond en neus moeten bedekken van zodra ze een station, perron of halte betreden. De maatregelen gelden in eerste instantie tot en met 8 november. De politiediensten krijgen de opdracht inbreuken op deze maatregelen "prioritair en op actieve wijze" op te sporen. Overtreders van de mondmaskerplicht op andere plaatsen moeten pas een politietussenkomst vrezen als er aangifte wordt gedaan of een klacht wordt ingediend. Ook wanneer de politie hen tijdens een andere tussenkomst betrapt, zal ze optreden. Wie een inbreuk pleegt, mag zich verwachten aan een proces-verbaal. Gaat het om een eerste inbreuk, dan zal - zoals dat al enkele maanden het geval is - een minnelijke schikking van 750 euro worden voorgesteld als er een handelaar, uitbater van een horecazaak of organisator van een activiteit betrokken is. Alle andere overtreders wordt een minnelijke schikking van 250 euro gepresenteerd. Als er geen interpretatie mogelijk is, wordt van de politie verwacht dat ze overgaat tot een onmiddellijke minnelijke schikking, die kan worden betaald met een mobiele terminal, een betaalapp op de smartphone of de overhandiging van een overschrijvingsformulier. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inbreuken die de politie prioritair dient op te sporen. In het geval van recidive, volgt een dagvaarding. Verder staat in de omzendbrief nog dat wie in het openbaar uitroept dat hij drager is van het nieuwe coronavirus een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro riskeert. Dezelfde strafmaat geldt voor wie anderen bespuwt of in hun onmiddellijke omgeving niest of hoest om hen te doen denken dat ze besmet zijn. (Belga)

Sinds vrijdag zijn in ons land een reeks nieuwe coronamaatregelen van kracht. Het ministerieel besluit dat donderdag in het Staatsblad werd gepubliceerd, bevestigt onder meer dat cafés om 23 uur en restaurants om 1 uur de deuren moeten sluiten, dat er een samenscholingsverbod van meer dan vier personen geldt en dat alle gebruikers van het openbaar vervoer hun mond en neus moeten bedekken van zodra ze een station, perron of halte betreden. De maatregelen gelden in eerste instantie tot en met 8 november. De politiediensten krijgen de opdracht inbreuken op deze maatregelen "prioritair en op actieve wijze" op te sporen. Overtreders van de mondmaskerplicht op andere plaatsen moeten pas een politietussenkomst vrezen als er aangifte wordt gedaan of een klacht wordt ingediend. Ook wanneer de politie hen tijdens een andere tussenkomst betrapt, zal ze optreden. Wie een inbreuk pleegt, mag zich verwachten aan een proces-verbaal. Gaat het om een eerste inbreuk, dan zal - zoals dat al enkele maanden het geval is - een minnelijke schikking van 750 euro worden voorgesteld als er een handelaar, uitbater van een horecazaak of organisator van een activiteit betrokken is. Alle andere overtreders wordt een minnelijke schikking van 250 euro gepresenteerd. Als er geen interpretatie mogelijk is, wordt van de politie verwacht dat ze overgaat tot een onmiddellijke minnelijke schikking, die kan worden betaald met een mobiele terminal, een betaalapp op de smartphone of de overhandiging van een overschrijvingsformulier. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inbreuken die de politie prioritair dient op te sporen. In het geval van recidive, volgt een dagvaarding. Verder staat in de omzendbrief nog dat wie in het openbaar uitroept dat hij drager is van het nieuwe coronavirus een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro riskeert. Dezelfde strafmaat geldt voor wie anderen bespuwt of in hun onmiddellijke omgeving niest of hoest om hen te doen denken dat ze besmet zijn. (Belga)