De armoede in Wallonië ligt een pak hoger dan in Vlaanderen. Volgens een studie van het Waalse bureau voor de statistiek IWEPS kan 38 procent van de Walen een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aan. Ook kinderarmoede in Wallonië is een probleem. "Een kind op vier in Wallonië leeft in armoede", zegt de studie.

Globaal genomen leeft 15,3 procent van de Belgen onder de armoederisicodrempel. Dat betekent dat ze leven van een netto-inkomen van maximum 1.000 euro voor een alleenstaande, of ten hoogste 2.100 euro voor een gezin met twee ouders en twee kinderen.

Twee gezonde maaltijden per dag

De regionale verschillen zijn groot: Vlaanderen zit bij de "rijkere" landen in Europa, terwijl Wallonië het armoedeniveau van Polen, Portugal of Letland bereikt. De armoedegraad in Brussel ligt hoger dan die van de armste Europese landen.

Het IWEPS onderzocht in welke mate gezinnen af te rekenen hebben met "materiële ontberingen" en het moeten stellen zonder verwarming, vakantie of twee gezonde maaltijden per dag.

Wallonië doet op dat vlak iets beter dan het Europese gemiddelde, terwijl Vlaanderen aanleunt bij de Scandinavische landen, Zwitserland en Luxemburg. Brussel staat opnieuw onderaan de ladder en sluit aan bij Griekenland en Cyprus. Het aandeel in de Waalse bevolking dat met materiële ontberingen te maken heeft ligt dubbel zo hoog als in Vlaanderen. 38 procent van de Walen kan geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan. Tien procent van de Walen kan geen verwarming betalen, zes procent kan zich geen twee gezonde maaltijden per dag veroorloven.

Eenoudergezinnen zijn kwetsbaar

Ook de kinderarmoede is hoog in Wallonië. In Vlaanderen is 21 procent van de armen een kind, in Wallonië zijn kinderen goed voor 28 procent van de armen. Vooral eenoudergezinnen zijn kwetsbaar: de helft van de eenoudergezinnen belandt in de armoede. Het eerste wat mensen in Wallonië zich ontzeggen zijn vakanties, gevolgd door het vervangen van oud meubilair of het onderhouden van hobby's. (Belga/AVE)

De armoede in Wallonië ligt een pak hoger dan in Vlaanderen. Volgens een studie van het Waalse bureau voor de statistiek IWEPS kan 38 procent van de Walen een onverwachte uitgave van 1.000 euro niet aan. Ook kinderarmoede in Wallonië is een probleem. "Een kind op vier in Wallonië leeft in armoede", zegt de studie. Globaal genomen leeft 15,3 procent van de Belgen onder de armoederisicodrempel. Dat betekent dat ze leven van een netto-inkomen van maximum 1.000 euro voor een alleenstaande, of ten hoogste 2.100 euro voor een gezin met twee ouders en twee kinderen. De regionale verschillen zijn groot: Vlaanderen zit bij de "rijkere" landen in Europa, terwijl Wallonië het armoedeniveau van Polen, Portugal of Letland bereikt. De armoedegraad in Brussel ligt hoger dan die van de armste Europese landen. Het IWEPS onderzocht in welke mate gezinnen af te rekenen hebben met "materiële ontberingen" en het moeten stellen zonder verwarming, vakantie of twee gezonde maaltijden per dag. Wallonië doet op dat vlak iets beter dan het Europese gemiddelde, terwijl Vlaanderen aanleunt bij de Scandinavische landen, Zwitserland en Luxemburg. Brussel staat opnieuw onderaan de ladder en sluit aan bij Griekenland en Cyprus. Het aandeel in de Waalse bevolking dat met materiële ontberingen te maken heeft ligt dubbel zo hoog als in Vlaanderen. 38 procent van de Walen kan geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan. Tien procent van de Walen kan geen verwarming betalen, zes procent kan zich geen twee gezonde maaltijden per dag veroorloven. Ook de kinderarmoede is hoog in Wallonië. In Vlaanderen is 21 procent van de armen een kind, in Wallonië zijn kinderen goed voor 28 procent van de armen. Vooral eenoudergezinnen zijn kwetsbaar: de helft van de eenoudergezinnen belandt in de armoede. Het eerste wat mensen in Wallonië zich ontzeggen zijn vakanties, gevolgd door het vervangen van oud meubilair of het onderhouden van hobby's. (Belga/AVE)