Omwille van de stijgende coronacijfers had het overlegcomité, op advies van de experten, geen andere keuze dan te schakelen. De onderwijsminister moest zijn nobele ambitie om de scholen open te houden laten varen. Het sluiten van de scholen is een krachtig signaal dat de situatie ernstig is. Hopelijk zorgt dit ook voor een toename van ons risicobewustzijn om opnieuw met volle overtuiging de maatregelen te volgen. De beslissingvan minister Weyts en de onderwijskoepels om ook het afstandsonderwijs niet te laten doorgaan biedt nieuwe mogelijkheden. Het is de uitgelezen kans om volgende week het welbevinden van leerlingen centraal te stellen en hen met gerichte zorg en begeleiding te ondersteunen.

Coronagesprekken

Velen onder ons hebben het vandaag moeilijk en de nieuwe set aan maatregelen zet ons welbevinden verder onder druk. Dit geldt zeker ook voor jullie, directies en leraren. Jullie hebben zich in het afgelopen coronajaar te pletter gewerkt om kinderen te ondersteunen in hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Het vele schakelen vergt flexibiliteit, creativiteit en energie. Jullie verdienen hiervoor onze maatschappelijke waardering. Jullie weten beter dan wie ook dat onze jeugd het moeilijk heeft. Uit eigen bevragingen binnen de motivatiebarometer blijkt bijvoorbeeld dat 33% in sterke en 44% in beperkte mate depressieve klachten ervaart. Een grootschalige bevraging van Franstalige studenten wees uit dat tot 55% een verhoogde mate van depressieve klachten rapporteert. De on-line onderwijsactiviteiten zijn uitputtend, zowel voor jullie als voor jullie leerlingen, en de scholierenkoepel signaleert dat leerlingen meer en meer gedemotiveerd raken.

In tijden van uitputting kan opschorting van grote waarde zijn: investeer in mentale gezondheid van leerlingen.

Het annuleren van de leeractiviteiten biedt dan ook een opportuniteit. Juist in tijden van uitputting kan deze opschorting van grote waarde zijn. Deze vrijgekomen tijd biedt jullie de mogelijkheid om (verder) te investeren in de mentale gezondheid van leerlingen. Waarom niet twee maal een sociaal verbindende activiteit met je klas organiseren? Dit kan ludiek zijn en Klasse heeft hier al mooie voorbeelden van verspreid, maar het mag ook meer diepgaand zijn. Een coronagesprek helpt om gevoelens van verwarring, kwaadheid, of angst onder woorden te brengen en om te leren van elkaar. Hoe ervaren je leerlingen deze periode? Waarom zijn ze nog - of net niet meer - gemotiveerd om de maatregelen te volgen? Hoe vullen ze hun dagen in? Waar halen ze nog energie uit?

In een persoonlijk coronagesprek kan je zorgzaamheid tonen: wat missen ze het meest? Maar ook: wat leren ze over zichzelf en hun omgeving uit deze coronaperiode? De coronacrisis als een kans om te ontdekken wat je echt boeit, wat je oprecht waardevol vindt. Zo help je leerlingen bij het ontwikkelen van hun intern kompas, die een leidraad vormt voor het nemen van beslissingen op scharniermomenten in hun schoolloopbaan en leven. Je zal merken dat deze gesprekken erg verrijkend zijn, ook voor jezelf. Je komt dichter te staan bij je leerlingen en je zal er energie uithalen.

Realistische aspiraties

In zo'n coronagesprekken kunnen leerlingen ook aangeven op welke punten hun leerproces moeizaam verloopt en waar ze nog steun kunnen gebruiken. Met gerichte, motiverende feedback en hulp kan je de leervertraging bij sommigen helpen wegwerken. Met een aanbod van creatieve opdrachten kan je leerlingen stimuleren om hun tijd zinvol in te vullen. En waarom niet je leerlingen aanmoedigen om te lezen om hun leesontwikkeling te stimuleren nu blijkt dat kinderen leervertraging hebben in begrijpend lezen? Laat hen een ander plot verzinnen voor een gelezen boek. Laat hen kiezen om een video-opname, tekening, schilder- of knutselwerk te maken als boekbespreking. Of ze kunnen een pagina voorlezen uit hun favoriete leesboek en deze video delen in de klasgroep? Door keuzemogelijkheden te bieden kunnen leerlingen hun gading vinden. Dat motiveert. Door sociaal verbindende elementen te voorzien blijven leerlingen in contact met elkaar en kunnen ze elkaar steunen. Ook dat motiveert.

Tegelijkertijd rijst de vraag welke doelstellingen er voor dit schooljaar nog realistisch zijn na de paasvakantie. Deze onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid bij leraren en directies. Omdat tijdens dit schooljaar verschillende schoolweken zijn weggevallen, dreigt de druk na de paasvakantie erg hoog te zijn. Gemiste lessen moeten aan een ijltempo ingehaald worden. De vraag is welke de prioriteiten zijn en wat van ondergeschikt belang is. Helderheid in het team rond de doelstellingen voor de rest van dit coronaschooljaar kan rust brengen. Dan kunnen jullie ook van jullie welverdiende vakantie genieten.

Maarten Vansteenkiste en Omer Van den Bergh schreven deze tekst met ondersteuning van de expertgroep psychologie & corona.

Omwille van de stijgende coronacijfers had het overlegcomité, op advies van de experten, geen andere keuze dan te schakelen. De onderwijsminister moest zijn nobele ambitie om de scholen open te houden laten varen. Het sluiten van de scholen is een krachtig signaal dat de situatie ernstig is. Hopelijk zorgt dit ook voor een toename van ons risicobewustzijn om opnieuw met volle overtuiging de maatregelen te volgen. De beslissingvan minister Weyts en de onderwijskoepels om ook het afstandsonderwijs niet te laten doorgaan biedt nieuwe mogelijkheden. Het is de uitgelezen kans om volgende week het welbevinden van leerlingen centraal te stellen en hen met gerichte zorg en begeleiding te ondersteunen. Velen onder ons hebben het vandaag moeilijk en de nieuwe set aan maatregelen zet ons welbevinden verder onder druk. Dit geldt zeker ook voor jullie, directies en leraren. Jullie hebben zich in het afgelopen coronajaar te pletter gewerkt om kinderen te ondersteunen in hun leerproces en persoonlijke ontwikkeling. Het vele schakelen vergt flexibiliteit, creativiteit en energie. Jullie verdienen hiervoor onze maatschappelijke waardering. Jullie weten beter dan wie ook dat onze jeugd het moeilijk heeft. Uit eigen bevragingen binnen de motivatiebarometer blijkt bijvoorbeeld dat 33% in sterke en 44% in beperkte mate depressieve klachten ervaart. Een grootschalige bevraging van Franstalige studenten wees uit dat tot 55% een verhoogde mate van depressieve klachten rapporteert. De on-line onderwijsactiviteiten zijn uitputtend, zowel voor jullie als voor jullie leerlingen, en de scholierenkoepel signaleert dat leerlingen meer en meer gedemotiveerd raken. Het annuleren van de leeractiviteiten biedt dan ook een opportuniteit. Juist in tijden van uitputting kan deze opschorting van grote waarde zijn. Deze vrijgekomen tijd biedt jullie de mogelijkheid om (verder) te investeren in de mentale gezondheid van leerlingen. Waarom niet twee maal een sociaal verbindende activiteit met je klas organiseren? Dit kan ludiek zijn en Klasse heeft hier al mooie voorbeelden van verspreid, maar het mag ook meer diepgaand zijn. Een coronagesprek helpt om gevoelens van verwarring, kwaadheid, of angst onder woorden te brengen en om te leren van elkaar. Hoe ervaren je leerlingen deze periode? Waarom zijn ze nog - of net niet meer - gemotiveerd om de maatregelen te volgen? Hoe vullen ze hun dagen in? Waar halen ze nog energie uit?In een persoonlijk coronagesprek kan je zorgzaamheid tonen: wat missen ze het meest? Maar ook: wat leren ze over zichzelf en hun omgeving uit deze coronaperiode? De coronacrisis als een kans om te ontdekken wat je echt boeit, wat je oprecht waardevol vindt. Zo help je leerlingen bij het ontwikkelen van hun intern kompas, die een leidraad vormt voor het nemen van beslissingen op scharniermomenten in hun schoolloopbaan en leven. Je zal merken dat deze gesprekken erg verrijkend zijn, ook voor jezelf. Je komt dichter te staan bij je leerlingen en je zal er energie uithalen. In zo'n coronagesprekken kunnen leerlingen ook aangeven op welke punten hun leerproces moeizaam verloopt en waar ze nog steun kunnen gebruiken. Met gerichte, motiverende feedback en hulp kan je de leervertraging bij sommigen helpen wegwerken. Met een aanbod van creatieve opdrachten kan je leerlingen stimuleren om hun tijd zinvol in te vullen. En waarom niet je leerlingen aanmoedigen om te lezen om hun leesontwikkeling te stimuleren nu blijkt dat kinderen leervertraging hebben in begrijpend lezen? Laat hen een ander plot verzinnen voor een gelezen boek. Laat hen kiezen om een video-opname, tekening, schilder- of knutselwerk te maken als boekbespreking. Of ze kunnen een pagina voorlezen uit hun favoriete leesboek en deze video delen in de klasgroep? Door keuzemogelijkheden te bieden kunnen leerlingen hun gading vinden. Dat motiveert. Door sociaal verbindende elementen te voorzien blijven leerlingen in contact met elkaar en kunnen ze elkaar steunen. Ook dat motiveert.Tegelijkertijd rijst de vraag welke doelstellingen er voor dit schooljaar nog realistisch zijn na de paasvakantie. Deze onduidelijkheid zorgt voor onzekerheid bij leraren en directies. Omdat tijdens dit schooljaar verschillende schoolweken zijn weggevallen, dreigt de druk na de paasvakantie erg hoog te zijn. Gemiste lessen moeten aan een ijltempo ingehaald worden. De vraag is welke de prioriteiten zijn en wat van ondergeschikt belang is. Helderheid in het team rond de doelstellingen voor de rest van dit coronaschooljaar kan rust brengen. Dan kunnen jullie ook van jullie welverdiende vakantie genieten. Maarten Vansteenkiste en Omer Van den Bergh schreven deze tekst met ondersteuning van de expertgroep psychologie & corona.