De Vlaamse liberalen zijn niet enkel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ook het partijbestuur, dat de inhoudelijke lijnen van de Open VLD uitzet, is aan vernieuwing toe. Momenteel zijn er 118 kandidaten voor een zitje.
...

De Vlaamse liberalen zijn niet enkel op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ook het partijbestuur, dat de inhoudelijke lijnen van de Open VLD uitzet, is aan vernieuwing toe. Momenteel zijn er 118 kandidaten voor een zitje. Om te vermijden dat er enkel parlementsleden zetelen in het partijbestuur, schrijven de Open VLD-statuten voor dat elke provincie minstens twee niet-mandatarissen afvaardigt. Een van die kandidaten zonder mandaat is Karel Pinxten. In 2002 belandde hij bij de toenmalige VLD nadat hij van 1994 tot 1999 federaal minister was voor de CD&V. In de tweede regering-Dehaene werd hij als landbouwminister in volle dioxinecrisis de laan uitgestuurd. De laatste jaren is Pinxten echter opnieuw in woelig vaarwater terechtgekomen. Dat heeft alles te maken met een onderzoek van het Europees antifraudebureau Olaf. Dat nam in 2017 zijn uitgaven als lid van de Europese Rekenkamer onder de loep. Olaf concludeerde dat bepaalde inningen en uitgaven van vergoedingen niet geheel volgens de regels van de kunst waren verlopen bij de Rekenkamer, de begrotingswaakhond van de EU-instellingen. Een jaar later schreef nieuwswebsite BuzzFeed dat het zou gaan om 500.000 euro. Pinxten reageerde toen via persagentschap Belga: 'Wanneer het stof is gaan liggen, zullen we zien hoe groot de muis is die de berg gebaard zal hebben, eventueel na een rechterlijke toetsing.'Pinxten zetelde van 2006 tot 2018 in de Rekenkamer. Hij werd opgevolgd door ex-minister en partijgenote Annemie Turtelboom.In februari 2019 besloot de Europese Rekenkamer om juridische actie te ondernemen. De instantie stapte naar het Europees Hof van Justitie. Volgens het publicatieblad van de EU zegt de Rekenkamer dat Pinxten 'misbruik heeft gemaakt van de middelen van de Rekenkamer om activiteiten te financieren die geen verband hielden met zijn taken als lid'. Er is ook sprake van 'misbruik van de fiscale voorrechten' en 'valse verklaringen van een schadegeval' met een dienstvoertuig. Daarnaast wordt Pinxten aangewreven 'een handelsvennootschap te hebben beheerd en intens aan politiek te hebben gedaan binnen een politieke partij terwijl hij bij de Rekenkamer in functie was'. De Europese Rekenkamer vraagt dat Pinxten de kosten terugbetaalt. Volgens De Standaard vordert de instelling zo'n 150.000 euro terug. De Rekenkamer bevestigt bij monde van een woordvoerder dat de zaak vandaag nog steeds bij het EU-Hof ligt. Gevraagd naar een reactie wil Pinxten niet ingaan op de juridische zaak. Hij wil enkel bevestigen dat hij zich kandidaat stelt voor het partijbestuur. 'De leden zullen beslissen', klinkt het.