Om te weten welke taal inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie gebruiken, riepen de Taalunie, het Meertens Instituut en de Universiteit Gent het onderzoeksproject "Staat van het Nederlands" (Staatned) in het leven. Aan de "nulmeting"-de komende jaren wordt nog meer onderzoek verwacht- namen ruim 6.500 mensen deel, onder wie ruim 3.400 Vlamingen. "De resultaten zijn een nuancering op de vaak nogal eenzijdige berichten als staat het Nederlands onder druk", zegt professor Johan De Caluwe (UGent). "We maken bewuste keuzes in ons taalgebruik, soms ook weg van het Nederlands. Maar ik ben aangenaam verrast van de souplesse waarbinnen van taal wordt gewisseld." In Vlaanderen spreekt 91,1 pct van de bevraagden altijd Nederlands in zijn of haar naaste omgeving. "Afhankelijk van het domein waarin ze zich bevinden, zetten mensen hun taal anders in. Je kan dus niet zeggen dat we door een bepaalde taal overrompeld worden, het zijn vaak mensen die bewust kiezen vanuit bepaalde doeleinden." Op het werk wordt tussen collega' en leidinggevenden in acht op de tien gevallen uitsluitend in het Nederlands gesproken, dat is in ongeveer twee derde van het gevallen zo voor de externe communicatie met klanten en andere organisaties. In de wetenschap wordt vanwege het "bereik" en de "status" massaal voor het Engels gekozen: 92,5 pct van de Vlaamse doctoraten verschijnt in het Engels. Van de Vlamingen volgt 56,8 pct het nieuws uitsluitend in het Nederlands, 21 pct in het Engels. Ook online volgt 44,1 pct het nieuws in het Nederlands, al kiest 32,1 pct daar ook wel voor het Engels. Op sociale media is het beeld ook divers, zes op de tien gebruikt Nederlands, maar er worden ook meer thuistalen gebruikt. (Belga)

Om te weten welke taal inwoners van Nederland en Vlaanderen in welke situatie gebruiken, riepen de Taalunie, het Meertens Instituut en de Universiteit Gent het onderzoeksproject "Staat van het Nederlands" (Staatned) in het leven. Aan de "nulmeting"-de komende jaren wordt nog meer onderzoek verwacht- namen ruim 6.500 mensen deel, onder wie ruim 3.400 Vlamingen. "De resultaten zijn een nuancering op de vaak nogal eenzijdige berichten als staat het Nederlands onder druk", zegt professor Johan De Caluwe (UGent). "We maken bewuste keuzes in ons taalgebruik, soms ook weg van het Nederlands. Maar ik ben aangenaam verrast van de souplesse waarbinnen van taal wordt gewisseld." In Vlaanderen spreekt 91,1 pct van de bevraagden altijd Nederlands in zijn of haar naaste omgeving. "Afhankelijk van het domein waarin ze zich bevinden, zetten mensen hun taal anders in. Je kan dus niet zeggen dat we door een bepaalde taal overrompeld worden, het zijn vaak mensen die bewust kiezen vanuit bepaalde doeleinden." Op het werk wordt tussen collega' en leidinggevenden in acht op de tien gevallen uitsluitend in het Nederlands gesproken, dat is in ongeveer twee derde van het gevallen zo voor de externe communicatie met klanten en andere organisaties. In de wetenschap wordt vanwege het "bereik" en de "status" massaal voor het Engels gekozen: 92,5 pct van de Vlaamse doctoraten verschijnt in het Engels. Van de Vlamingen volgt 56,8 pct het nieuws uitsluitend in het Nederlands, 21 pct in het Engels. Ook online volgt 44,1 pct het nieuws in het Nederlands, al kiest 32,1 pct daar ook wel voor het Engels. Op sociale media is het beeld ook divers, zes op de tien gebruikt Nederlands, maar er worden ook meer thuistalen gebruikt. (Belga)