In beeld: dit zijn de nieuwe federale ministers en hun bevoegdheden

De regering-De Croo bestaat uit evenveel mannen als vrouwen. Dit zijn de gezichten bij de namen van de nieuwe ministers en staatssecretarissen.

In beeld: dit zijn de nieuwe federale ministers en hun bevoegdheden
© Belga

Regering De Croo I © Belga

Alexander De Croo (44), Open VLD: premier

Regering De Croo I © Belga

Vincent Van Quickenborne (47), Open VLD: vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee

Regering De Croo I © Belga

Frank Vandenbroucke (64), SP.A: vicepremier en minister van Volksgezondheid, Gezondheidszorg en Sociale Zaken

Regering De Croo I © Belga

Petra De Sutter (57), Groen: vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post.

Regering De Croo I © Belga

Vincent Van Peteghem (39), CD&V: vicepremier en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding.

Regering De Croo I © Belga

Sophie Wilmès (45), MR: vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken, Handel en de biculturele instellingen

Regering De Croo I © Belga

Georges Gilkinet (49), Ecolo: vicepremier en minister van Mobiliteit

Regering De Croo I © Belga

Pierre-Yves Dermagne (39), PS: vicepremier en minister van Werk en Economie

Regering De Croo I © Belga

Annelies Verlinden (42), CD&V: minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Regering De Croo I © Belga

Ludivine Dedonder (43), PS: minister van Defensie

Regering De Croo I © Belga

Karine Lalieux (56), PS: minister van Pensioenen en Sociale Integratie, Personen met een beperking en Armoedebestrijding en het federale Brusselfonds Beliris.

Regering De Croo I © Belga

David Clarinval (44), MR: minister van Middenstand en Landbouw

Regering De Croo I © Belga

Meryame Kitir (40), SP.A: minister van Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk beleid

Regering De Croo I © Belga

Zakia Khattabi (44), Ecolo: minister van Milieu, Klimaat en Duurzame Ontwikkeling

Regering De Croo I © Belga

Tinne Van der Straeten (42), Groen: minister van Energie

Regering De Croo I © Belga

Thomas Dermine (34), PS: staatssecretaris voor het Relanceplan

Regering De Croo I © Belga

Sammy Mahdi (31), CD&V: staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Regering De Croo I © Belga

Eva De Bleeker (46), Open VLD: staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken

Regering De Croo I © Belga

Mathieu Michel (MR), staatssecretaris voor Digitale Agenda, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der Gebouwen

Regering De Croo I © Belga

Sarah Schlitz (33), Ecolo: staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit