De cijfers liggen veel lager dan enkele jaren geleden. In 2011 bijvoorbeeld dienden nog 26.776 zelfstandigen een aanvraag in tot vrijstelling van sociale bijdragen. In 2016 was dit aantal al gedaald tot 14.548. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen schreef deze daling onder meer toe aan de nieuwe berekeningswijze voor sociale bijdragen die sinds 2015 van kracht is. Sindsdien worden in eerste instantie voorlopige bijdragen aangerekend, die nadien verhoogd of verlaagd kunnen worden op basis van het werkelijke inkomen. Hierdoor zijn ze beter afgestemd op de economische realiteit. (Belga)

De cijfers liggen veel lager dan enkele jaren geleden. In 2011 bijvoorbeeld dienden nog 26.776 zelfstandigen een aanvraag in tot vrijstelling van sociale bijdragen. In 2016 was dit aantal al gedaald tot 14.548. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen schreef deze daling onder meer toe aan de nieuwe berekeningswijze voor sociale bijdragen die sinds 2015 van kracht is. Sindsdien worden in eerste instantie voorlopige bijdragen aangerekend, die nadien verhoogd of verlaagd kunnen worden op basis van het werkelijke inkomen. Hierdoor zijn ze beter afgestemd op de economische realiteit. (Belga)