Illegale gedetineerden een deel van hun straf in hun thuisland laten uitzitten is vaak niet eenvoudig. "Het land van herkomst moet altijd akkoord gaan met de overdracht. Bij kortgestraften is de straf in de meeste gevallen bovendien al uitgezeten als de procedure voor strafoverdracht rond is. Daarvoor biedt de nieuwe procedure met betrekking tot repatriëring dan soelaas", aldus Sieghild Lacoere, woordvoerster van Justitieminister Geens. De andere personen werden gerepatrieerd bij het einde van hun straf of maximaal zes maanden voordien. "Door de wetswijziging in 2016 kunnen dossiers tot zes maanden voor einde van de straf opgestart worden om personen zonder verblijfstitel zo in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken naar hun land van herkomst te sturen. Vroeger was dat twee maand, maar die periode bleek vaak te kort om de repatriëring te kunnen organiseren", aldus Lacoere. (Belga)

Illegale gedetineerden een deel van hun straf in hun thuisland laten uitzitten is vaak niet eenvoudig. "Het land van herkomst moet altijd akkoord gaan met de overdracht. Bij kortgestraften is de straf in de meeste gevallen bovendien al uitgezeten als de procedure voor strafoverdracht rond is. Daarvoor biedt de nieuwe procedure met betrekking tot repatriëring dan soelaas", aldus Sieghild Lacoere, woordvoerster van Justitieminister Geens. De andere personen werden gerepatrieerd bij het einde van hun straf of maximaal zes maanden voordien. "Door de wetswijziging in 2016 kunnen dossiers tot zes maanden voor einde van de straf opgestart worden om personen zonder verblijfstitel zo in samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken naar hun land van herkomst te sturen. Vroeger was dat twee maand, maar die periode bleek vaak te kort om de repatriëring te kunnen organiseren", aldus Lacoere. (Belga)