Tussen 2014 en 2016 was het aantal toegekende enkelbanden in Vlaanderen fors gedaald van 3.908 naar 3.048. Er waren bij aanvang van de overheveling van de bevoegdheid (2015) over de justitiehuizen en het elektronisch toezicht ook problemen bij het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET). Zo legde het personeel van het VCET in oktober 2015 het werk neer omwille van het personeelstekort, de stijgende werkdruk en het tekort aan werkingsmiddelen. Uit de cijfers blijkt nu dat het aantal enkelbanden in 2017 opnieuw is gestegen naar 3.833. "Deze stijging kon opgevangen worden door het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) omdat sinds de overheveling naar Vlaanderen ook geïnvesteerd werd in bijkomende aanwervingen van personeel", legt Liesbeth Van Houdt van het Departement WVG uit. De cijfers bevestigen ook nog eens dat de nieuwe mogelijkheid van elektronisch toezicht als autonome straf amper gebruikt wordt. Zo gaat het in 2017 om amper 20 gevallen of 0,5 procent van het totaal. Sinds mei 2016 kunnen rechters veroordeelden naar huis sturen met een enkelband in plaats van een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te leggen. Voordien konden rechters zelf geen elektronisch toezicht opleggen als autonome straf. De maatregel was een van de manieren van de federale regering om de overbevolking in de gevangenissen te helpen verminderen. (Belga)

Tussen 2014 en 2016 was het aantal toegekende enkelbanden in Vlaanderen fors gedaald van 3.908 naar 3.048. Er waren bij aanvang van de overheveling van de bevoegdheid (2015) over de justitiehuizen en het elektronisch toezicht ook problemen bij het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET). Zo legde het personeel van het VCET in oktober 2015 het werk neer omwille van het personeelstekort, de stijgende werkdruk en het tekort aan werkingsmiddelen. Uit de cijfers blijkt nu dat het aantal enkelbanden in 2017 opnieuw is gestegen naar 3.833. "Deze stijging kon opgevangen worden door het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) omdat sinds de overheveling naar Vlaanderen ook geïnvesteerd werd in bijkomende aanwervingen van personeel", legt Liesbeth Van Houdt van het Departement WVG uit. De cijfers bevestigen ook nog eens dat de nieuwe mogelijkheid van elektronisch toezicht als autonome straf amper gebruikt wordt. Zo gaat het in 2017 om amper 20 gevallen of 0,5 procent van het totaal. Sinds mei 2016 kunnen rechters veroordeelden naar huis sturen met een enkelband in plaats van een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete op te leggen. Voordien konden rechters zelf geen elektronisch toezicht opleggen als autonome straf. De maatregel was een van de manieren van de federale regering om de overbevolking in de gevangenissen te helpen verminderen. (Belga)