De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten kan gezien worden als een eindpunt van een proces dat startte met de Bolognaverklaring (1999) en de hervorming van het Europees hoger onderwijs. Voor de langere hogeschoolopleidingen (twee cycli) was het de bedoeling om die om te vormen tot academische opleidingen in de bachelor- en masterstructuur zoals aan de universiteiten. Met dat 'academiseringsproces' wilde men de band tussen de betrokken opleidingen en het (wetenschappelijke) onderzoek versterken. In Vlaanderen werd geopteerd om die academische hogeschoolopleidingen vanaf 2013-2014 te integreren in de universiteiten. Met het integratiedecreet heeft minister van Onderwijs Pascal Smet nu het kader uitgetekend voor die operatie. Concreet zullen de universiteiten vanaf het academiejaar 2013-2014 verantwoordelijk worden voor de meeste academische hogeschoolopleidingen. Daardoor zouden zo'n 22.000 studenten 'verhuizen' van hogescholen naar universiteiten. Ook een deel van het hogeschoolpersoneel krijgt vanaf 1 oktober 2013 dus een nieuwe werkgever. Voor academische kunstopleidingen wordt een aparte structuur opgericht, de zogenaamde Schools of Arts. Het decreet voorziet ook een versoepeling van de taalregeling. "Zo komt er meer ruimte om in de bacheloropleidingen anderstalige opleidingsonderdelen aan te bieden en wordt het mogelijk om in de toekomst bijkomend anderstalige opleidingen aan te bieden", aldus Smet. "Voor de bacheloropleidingen kan dit tot maximum 6 procent van het opleidingenaanbod, voor de masteropleidingen tot 35 procent", zo verduidelijkt de sp.a-minister. Opmerkelijk is dat de Raad van State de nieuwe structuur van het hoger onderwijs "ongrondwettig" noemde. De voorgestelde hervorming zou in strijd zijn met de door de federale wetgever vastgestelde indeling van het hoger onderwijs in niveaus. Maar volgens minister Smet wordt gewerkt aan een oplossing. (NICOLAS MAETERLINCK)

De integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten kan gezien worden als een eindpunt van een proces dat startte met de Bolognaverklaring (1999) en de hervorming van het Europees hoger onderwijs. Voor de langere hogeschoolopleidingen (twee cycli) was het de bedoeling om die om te vormen tot academische opleidingen in de bachelor- en masterstructuur zoals aan de universiteiten. Met dat 'academiseringsproces' wilde men de band tussen de betrokken opleidingen en het (wetenschappelijke) onderzoek versterken. In Vlaanderen werd geopteerd om die academische hogeschoolopleidingen vanaf 2013-2014 te integreren in de universiteiten. Met het integratiedecreet heeft minister van Onderwijs Pascal Smet nu het kader uitgetekend voor die operatie. Concreet zullen de universiteiten vanaf het academiejaar 2013-2014 verantwoordelijk worden voor de meeste academische hogeschoolopleidingen. Daardoor zouden zo'n 22.000 studenten 'verhuizen' van hogescholen naar universiteiten. Ook een deel van het hogeschoolpersoneel krijgt vanaf 1 oktober 2013 dus een nieuwe werkgever. Voor academische kunstopleidingen wordt een aparte structuur opgericht, de zogenaamde Schools of Arts. Het decreet voorziet ook een versoepeling van de taalregeling. "Zo komt er meer ruimte om in de bacheloropleidingen anderstalige opleidingsonderdelen aan te bieden en wordt het mogelijk om in de toekomst bijkomend anderstalige opleidingen aan te bieden", aldus Smet. "Voor de bacheloropleidingen kan dit tot maximum 6 procent van het opleidingenaanbod, voor de masteropleidingen tot 35 procent", zo verduidelijkt de sp.a-minister. Opmerkelijk is dat de Raad van State de nieuwe structuur van het hoger onderwijs "ongrondwettig" noemde. De voorgestelde hervorming zou in strijd zijn met de door de federale wetgever vastgestelde indeling van het hoger onderwijs in niveaus. Maar volgens minister Smet wordt gewerkt aan een oplossing. (NICOLAS MAETERLINCK)