Volgens Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele verdwenen in 2017 twaalf Vietnamese jongeren uit de Observatie en Oriëntatiecentra (OOC). In 2018 waren dat er veertien, dit jaar werden negentien Vietnamese jongeren naar een OOC gebracht. Buiten één jongere die aangepaste opvang kreeg als potentieel mensenhandelslachtoffer, verdwenen ze allemaal. "De jongeren verklaren minderjarig te zijn. Maar doordat ze zo snel verdwijnen, kan er geen registratie gebeuren en kan de minderjarigheid ook niet worden vastgesteld", preciseert Candaele. "De stijgende cijfers zijn mogelijk het gevolg van steeds meer acties door de politie, die transmigranten onderschept. De overgrote meerderheid van deze jongeren dient geen asielaanvraag in. De enige twee die dat wél deden, zijn naderhand toch verdwenen uit het opvangnetwerk. Het gros verdwijnt zelfs binnen de 24 uur na aankomst in onze opvang." Uit een onderzoek van Knack, De Standaard en VRT NWS blijkt dat Vietnamese jongeren vanuit hun thuisland met een toeristenvisum naar Rusland vliegen, en van daar illegaal door Oost-Europa reizen. Via Polen, Tsjechië en/of de Baltische staten belanden ze in Duitsland, Nederland en België. Einddoel van de reis is doorgaans het Verenigd Koninkrijk. Om het bedrag dat ze aan hun smokkelaars verschuldigd zijn terug te betalen, dat kan oplopen tot 40.000 euro, moeten de Vietnamezen onder meer aan de slag in nagelsalons en cannabisplantages. In een recent rapport over de achterliggende criminele netwerken schrijft Europol dat Vietnamese slachtoffers ook worden aangetroffen als huispersoneel, in gedwongen bedelarij en in seksuele uitbuiting. In ons land neemt het aantal Vietnamese nagelsalons sterk toe. De voorbije acht maanden heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) samen met de politie 34 nagelsalons gecontroleerd, hoofdzakelijk in Brussel, Vilvoorde en Oostende. Daarbij werden 25 pv's voor de niet-aangifte van werknemers opgesteld, vijftien voor de illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers - meestal Vietnamezen - en acht voor inbreuken op de regelgeving deeltijdse arbeid. Op meerdere plaatsen stelden de inspecteurs ook aanwijzingen van mensenhandel vast. In de nagelsalons worden volgens de RSZ ook minderjarigen tewerkgesteld. Of de 44 verdwenen minderjarigen in nagelsalons zijn terechtgekomen, weet Fedasil niet. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn in België de afgelopen 3 jaar telkens ongeveer honderd Vietnamezen in illegaal verblijf onderschept, bijna allemaal transmigranten onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. (Belga)

Volgens Fedasil-woordvoerster Mieke Candaele verdwenen in 2017 twaalf Vietnamese jongeren uit de Observatie en Oriëntatiecentra (OOC). In 2018 waren dat er veertien, dit jaar werden negentien Vietnamese jongeren naar een OOC gebracht. Buiten één jongere die aangepaste opvang kreeg als potentieel mensenhandelslachtoffer, verdwenen ze allemaal. "De jongeren verklaren minderjarig te zijn. Maar doordat ze zo snel verdwijnen, kan er geen registratie gebeuren en kan de minderjarigheid ook niet worden vastgesteld", preciseert Candaele. "De stijgende cijfers zijn mogelijk het gevolg van steeds meer acties door de politie, die transmigranten onderschept. De overgrote meerderheid van deze jongeren dient geen asielaanvraag in. De enige twee die dat wél deden, zijn naderhand toch verdwenen uit het opvangnetwerk. Het gros verdwijnt zelfs binnen de 24 uur na aankomst in onze opvang." Uit een onderzoek van Knack, De Standaard en VRT NWS blijkt dat Vietnamese jongeren vanuit hun thuisland met een toeristenvisum naar Rusland vliegen, en van daar illegaal door Oost-Europa reizen. Via Polen, Tsjechië en/of de Baltische staten belanden ze in Duitsland, Nederland en België. Einddoel van de reis is doorgaans het Verenigd Koninkrijk. Om het bedrag dat ze aan hun smokkelaars verschuldigd zijn terug te betalen, dat kan oplopen tot 40.000 euro, moeten de Vietnamezen onder meer aan de slag in nagelsalons en cannabisplantages. In een recent rapport over de achterliggende criminele netwerken schrijft Europol dat Vietnamese slachtoffers ook worden aangetroffen als huispersoneel, in gedwongen bedelarij en in seksuele uitbuiting. In ons land neemt het aantal Vietnamese nagelsalons sterk toe. De voorbije acht maanden heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) samen met de politie 34 nagelsalons gecontroleerd, hoofdzakelijk in Brussel, Vilvoorde en Oostende. Daarbij werden 25 pv's voor de niet-aangifte van werknemers opgesteld, vijftien voor de illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers - meestal Vietnamezen - en acht voor inbreuken op de regelgeving deeltijdse arbeid. Op meerdere plaatsen stelden de inspecteurs ook aanwijzingen van mensenhandel vast. In de nagelsalons worden volgens de RSZ ook minderjarigen tewerkgesteld. Of de 44 verdwenen minderjarigen in nagelsalons zijn terechtgekomen, weet Fedasil niet. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zijn in België de afgelopen 3 jaar telkens ongeveer honderd Vietnamezen in illegaal verblijf onderschept, bijna allemaal transmigranten onderweg naar het Verenigd Koninkrijk. (Belga)