'Met het oog op het verbeteren van de kennis bij het grote publiek van de talrijke opdrachten van algemeen belang die de instelling uitvoert, zal de Koninklijke Schenking zo spoedig mogelijk en op proactieve wijze werk maken van het ter beschikking stellen van een maximum aan informatie via internet', luidt het in een persbericht.

Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache lichtten deze week voor het eerst in 90 jaar het volledige patrimonium door van de Koninklijke Schenking.

Die instelling, die teruggaat tot Leopold II, beheert het koninklijk vastgoed en moet daarbij financieel volledig onafhankelijk zijn. De verschillende media ontdekten dat ook de belastingbetaler meebetaalt voor het onderhoud van de gebouwen en parken van de Schenking.

In het parlement zijn er inmiddels vragen naar een parlementaire onderzoekscommissie.

Donderdag vond een raad van bestuur plaats, die reeds geruime tijd was gepland. Na afloop beloofde de Koninklijke Schenking meer transparantie. 'Op basis van de vele artikels die de voorbije dagen verschenen in de media, werd vastgesteld dat er blijkbaar misverstanden bestaan omtrent de instelling.'

De Croo: 'Rekenhof gaf nooit een opmerking'

De raad van bestuur herinnert er ook nog aan dat de werking van de Koninklijke Schenking elk jaar door het Rekenhof wordt gecontroleerd.

Dat Rekenhof heeft de Koninklijke Schenking bij elke controle een clean sheet gegeven, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer in een antwoord op vragen over de geldstromen naar de Koninklijke Schenking.

'Daar kunnen veel openbare instellingen enkel maar van dromen', zei De Croo, die er aan herinnerde dat het Rekenhof ter beschikking staat van het parlement. 'Het is verplicht u klaarheid te geven'.

Het klopt dat de instelling soms een beroep doet op overheidsgeld, zei De Croo. Dat gebeurt op basis van bilaterale akkoorden. Controle van het Rekenhof op hun gegrondheid en wettelijkheid, heeft evenmin nooit tot opmerkingen geleid.

Lees verder onder de foto's

Bovendien merkte De Croo op dat er bij bilaterale akkoorden steeds twee partijen in het spel zijn. Naast de Koninklijke Schenking zijn dat andere overheden of steden en gemeenten. Volgens De Croo is de beheerraad van de Koninklijke Schenking bereid alle stukken ter beschikking te stellen.

Wel vindt de minister dat de instelling meer inspanningen kan doen voor meer transparantie.

Resolutie over Park van Laken

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter dringt naar aanleiding van de onthullingen rond de Koninklijke Schenking en het Park van Laken aan op de dringende behandeling van haar resolutie over de openstelling van het kasteelpark van Laken in de commissie Leefmilieu. Hoewel het park gesloten blijft, betaalt de belastingbetaler elk jaar één miljoen euro voor het onderhoud ervan.

Cieltje Van Achter, Belga Image
Cieltje Van Achter © Belga Image

Het voorstel van resolutie van de N-VA dateert van 2017 maar werd bij het begin van deze legislatuur opnieuw ingediend. Aan de Brusselse regering wordt gevraagd onderhandelingen te starten met de beheerders van het domein van het Kasteel van Laken, de Koninklijke Schenking en de Regie der Gebouwen, of met de federale regering over de (gedeeltelijke) openstelling voor het publiek van het kasteelpark en afspraken te maken rond het beheer en onderhoud van het park.

Voorts moet Leefmilieu Brussel haar expertise aanwenden voor de openstelling, het beheer en het onderhoud van het kasteelpark.

Ook zou het Gewestelijke bestemmingsplan moeten worden aangepast aan de toekomstige omvang van het Koninklijk Domein.

'Met het oog op het verbeteren van de kennis bij het grote publiek van de talrijke opdrachten van algemeen belang die de instelling uitvoert, zal de Koninklijke Schenking zo spoedig mogelijk en op proactieve wijze werk maken van het ter beschikking stellen van een maximum aan informatie via internet', luidt het in een persbericht.Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache lichtten deze week voor het eerst in 90 jaar het volledige patrimonium door van de Koninklijke Schenking. Die instelling, die teruggaat tot Leopold II, beheert het koninklijk vastgoed en moet daarbij financieel volledig onafhankelijk zijn. De verschillende media ontdekten dat ook de belastingbetaler meebetaalt voor het onderhoud van de gebouwen en parken van de Schenking. In het parlement zijn er inmiddels vragen naar een parlementaire onderzoekscommissie. Donderdag vond een raad van bestuur plaats, die reeds geruime tijd was gepland. Na afloop beloofde de Koninklijke Schenking meer transparantie. 'Op basis van de vele artikels die de voorbije dagen verschenen in de media, werd vastgesteld dat er blijkbaar misverstanden bestaan omtrent de instelling.'De raad van bestuur herinnert er ook nog aan dat de werking van de Koninklijke Schenking elk jaar door het Rekenhof wordt gecontroleerd.Dat Rekenhof heeft de Koninklijke Schenking bij elke controle een clean sheet gegeven, zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) donderdag in de Kamer in een antwoord op vragen over de geldstromen naar de Koninklijke Schenking. 'Daar kunnen veel openbare instellingen enkel maar van dromen', zei De Croo, die er aan herinnerde dat het Rekenhof ter beschikking staat van het parlement. 'Het is verplicht u klaarheid te geven'. Het klopt dat de instelling soms een beroep doet op overheidsgeld, zei De Croo. Dat gebeurt op basis van bilaterale akkoorden. Controle van het Rekenhof op hun gegrondheid en wettelijkheid, heeft evenmin nooit tot opmerkingen geleid. Lees verder onder de foto'sBovendien merkte De Croo op dat er bij bilaterale akkoorden steeds twee partijen in het spel zijn. Naast de Koninklijke Schenking zijn dat andere overheden of steden en gemeenten. Volgens De Croo is de beheerraad van de Koninklijke Schenking bereid alle stukken ter beschikking te stellen. Wel vindt de minister dat de instelling meer inspanningen kan doen voor meer transparantie. N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter dringt naar aanleiding van de onthullingen rond de Koninklijke Schenking en het Park van Laken aan op de dringende behandeling van haar resolutie over de openstelling van het kasteelpark van Laken in de commissie Leefmilieu. Hoewel het park gesloten blijft, betaalt de belastingbetaler elk jaar één miljoen euro voor het onderhoud ervan. Het voorstel van resolutie van de N-VA dateert van 2017 maar werd bij het begin van deze legislatuur opnieuw ingediend. Aan de Brusselse regering wordt gevraagd onderhandelingen te starten met de beheerders van het domein van het Kasteel van Laken, de Koninklijke Schenking en de Regie der Gebouwen, of met de federale regering over de (gedeeltelijke) openstelling voor het publiek van het kasteelpark en afspraken te maken rond het beheer en onderhoud van het park. Voorts moet Leefmilieu Brussel haar expertise aanwenden voor de openstelling, het beheer en het onderhoud van het kasteelpark. Ook zou het Gewestelijke bestemmingsplan moeten worden aangepast aan de toekomstige omvang van het Koninklijk Domein.