In deze twee decennia van migratie in België hebben er zich volgens Myria talrijke veranderingen voorgedaan. "De context is sterk geëvolueerd", legt Tom Kenis van Myria uit. "In de naoorlogse periode tot de jaren zestig moedigde de Belgische staat de immigratie van vreemdelingen aan. De pieken die in die periode van 'rekrutering van arbeidskrachten' werden vastgesteld, kunnen we als conjunctureel beschouwen." In het begin van de jaren negentig nam de stijging van het aantal binnenkomsten niet alleen sterk toe onder invloed van de gezinshereniging en van de Europese immigratie, maar deed er zich ook een derde belangrijk fenomeen voor, namelijk de aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen vanaf 1989. Het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 zijn gekenmerkt door een uitgesproken versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België. Pas in de afgelopen jaren heeft het aantal binnenkomsten van vreemdelingen volgens Myria "een historisch hoog peil" bereikt. In 2010, 2011 en ook in 2017, werden jaarlijks om en bij de 140.000 internationale immigraties geregistreerd. (Belga)

In deze twee decennia van migratie in België hebben er zich volgens Myria talrijke veranderingen voorgedaan. "De context is sterk geëvolueerd", legt Tom Kenis van Myria uit. "In de naoorlogse periode tot de jaren zestig moedigde de Belgische staat de immigratie van vreemdelingen aan. De pieken die in die periode van 'rekrutering van arbeidskrachten' werden vastgesteld, kunnen we als conjunctureel beschouwen." In het begin van de jaren negentig nam de stijging van het aantal binnenkomsten niet alleen sterk toe onder invloed van de gezinshereniging en van de Europese immigratie, maar deed er zich ook een derde belangrijk fenomeen voor, namelijk de aanzienlijke toename van het aantal asielaanvragen vanaf 1989. Het einde van de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 zijn gekenmerkt door een uitgesproken versnelling van de migratiebewegingen naar en vanuit België. Pas in de afgelopen jaren heeft het aantal binnenkomsten van vreemdelingen volgens Myria "een historisch hoog peil" bereikt. In 2010, 2011 en ook in 2017, werden jaarlijks om en bij de 140.000 internationale immigraties geregistreerd. (Belga)