De jagers en imkers slaan de handen in elkaar om zoveel mogelijk landschapselementen bij-vriendelijk te maken. "Meer aandacht voor insecten betekent een rijkere biodiversiteit", zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. "Een rijkere biodiversiteit betekent meer kansen voor kleinwild zoals patrijs of fazant", aldus Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. De twee koepelorganisaties hebben daarom beslist om de krachten te bundelen en de komende maanden die samenwerking uit te diepen. Aan hun leden vragen ze om lokaal banden met elkaar te smeden en alles uit de kast te halen om de bij, een soort die onder druk staat, te helpen met overleven. Door de jagerij te betrekken, kunnen de imkers in één klap beroep doen op meer dan 935.000 hectare jachtgebied in Vlaanderen. "In veel van die loten liggen wildakkers: stroken land waarop de jager speciale bloemenmengsels zaait, een ideaal biotoop voor insecten. In samenspraak met de imkers kan gekeken worden naar de specifieke noden voor de bij, bijvoorbeeld wat de zaaitechnieken of de samenstelling van zaad betreft", aldus Van den Bosch. De Backer wijst naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijk bermbeleid rond Vlaamse wegen. "Maai die niet zomaar, maar laat die bloeien zodat wilde bijen, hommels en de honingbij van die landschapselementen optimaal gebruik kunnen maken." Jagers ondersteunen trouwens die suggestie, omdat vroegtijdig maaien al te vaak tot de vernieling leidt van nesten van grondbroeders. De strijd opvoeren tegen de Aziatische hoornaar is ook een belangrijk actiepunt. De hoornaar is een exotische wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt en die zowel voor inheemse bijensoorten als voor de mens een ernstige bedreiging vormt. "In Spanje en Italië stierven al tientallen mensen na een aanval", weet De Backer. "Het zijn zeer agressieve beesten. Door nesten te traceren in de natuur - tijdens beheeractiviteiten ontdekt door jagers - en die met professionele hulp systematisch te verwijderen, kan veel schade vermeden worden, en kan een veel betere monitoring tot stand komen." (Belga)

De jagers en imkers slaan de handen in elkaar om zoveel mogelijk landschapselementen bij-vriendelijk te maken. "Meer aandacht voor insecten betekent een rijkere biodiversiteit", zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. "Een rijkere biodiversiteit betekent meer kansen voor kleinwild zoals patrijs of fazant", aldus Geert Van den Bosch, directeur van Hubertus Vereniging Vlaanderen. De twee koepelorganisaties hebben daarom beslist om de krachten te bundelen en de komende maanden die samenwerking uit te diepen. Aan hun leden vragen ze om lokaal banden met elkaar te smeden en alles uit de kast te halen om de bij, een soort die onder druk staat, te helpen met overleven. Door de jagerij te betrekken, kunnen de imkers in één klap beroep doen op meer dan 935.000 hectare jachtgebied in Vlaanderen. "In veel van die loten liggen wildakkers: stroken land waarop de jager speciale bloemenmengsels zaait, een ideaal biotoop voor insecten. In samenspraak met de imkers kan gekeken worden naar de specifieke noden voor de bij, bijvoorbeeld wat de zaaitechnieken of de samenstelling van zaad betreft", aldus Van den Bosch. De Backer wijst naar de mogelijkheid van een gemeenschappelijk bermbeleid rond Vlaamse wegen. "Maai die niet zomaar, maar laat die bloeien zodat wilde bijen, hommels en de honingbij van die landschapselementen optimaal gebruik kunnen maken." Jagers ondersteunen trouwens die suggestie, omdat vroegtijdig maaien al te vaak tot de vernieling leidt van nesten van grondbroeders. De strijd opvoeren tegen de Aziatische hoornaar is ook een belangrijk actiepunt. De hoornaar is een exotische wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt en die zowel voor inheemse bijensoorten als voor de mens een ernstige bedreiging vormt. "In Spanje en Italië stierven al tientallen mensen na een aanval", weet De Backer. "Het zijn zeer agressieve beesten. Door nesten te traceren in de natuur - tijdens beheeractiviteiten ontdekt door jagers - en die met professionele hulp systematisch te verwijderen, kan veel schade vermeden worden, en kan een veel betere monitoring tot stand komen." (Belga)