Het systeem, dat door Hydroscan gecommercialiseerd is als Flood4Cast, biedt de brandweerdiensten de mogelijkheid om zich tijdig en optimaal te organiseren en hulp te bieden waar dit het meest nodig is. Uit een test op de historische data van de stortvloed op 5 september 2019 bleek dat dit systeem de overstromingen 1,5 uur voordien had kunnen voorspellen wat een groot verschil had gemaakt bij de beslissingen die dag genomen werden. Bij toepassing tijdens de hevige regenval van 19 juni 2019 bleek men de overstroming twee uur op voorhand op wijkniveau te kunnen voorspellen. Het systeem werkt enerzijds met een netwerk van sensoren op strategisch gekozen plaatsen van waaruit elke vijf minuten gegevens worden doorgestuurd via een draadloos netwerk. Naast sensordata maakt het project gebruik van real-time data uit neerslagradarbeelden die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook het stratenplan, de layout van het riolerings- en afwateringssysteem en gegevens uit historische overstromingsboeken worden verwerkt. Met al deze gegevens brengt een speciaal ontwikkeld algoritme vervolgens op straatniveau overstromingen in kaart en kan voorspellingen doen. (Belga)

Het systeem, dat door Hydroscan gecommercialiseerd is als Flood4Cast, biedt de brandweerdiensten de mogelijkheid om zich tijdig en optimaal te organiseren en hulp te bieden waar dit het meest nodig is. Uit een test op de historische data van de stortvloed op 5 september 2019 bleek dat dit systeem de overstromingen 1,5 uur voordien had kunnen voorspellen wat een groot verschil had gemaakt bij de beslissingen die dag genomen werden. Bij toepassing tijdens de hevige regenval van 19 juni 2019 bleek men de overstroming twee uur op voorhand op wijkniveau te kunnen voorspellen. Het systeem werkt enerzijds met een netwerk van sensoren op strategisch gekozen plaatsen van waaruit elke vijf minuten gegevens worden doorgestuurd via een draadloos netwerk. Naast sensordata maakt het project gebruik van real-time data uit neerslagradarbeelden die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij. Ook het stratenplan, de layout van het riolerings- en afwateringssysteem en gegevens uit historische overstromingsboeken worden verwerkt. Met al deze gegevens brengt een speciaal ontwikkeld algoritme vervolgens op straatniveau overstromingen in kaart en kan voorspellingen doen. (Belga)