De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigt de beslissing om de verblijfsvergunning in te trekken van Abdelhadi Sewif, de imam van de Grote Moskee in Brussel. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde eerder aan dat hij had beslist de verblijfskaart van imam Sewif in te trekken. Dat gebeurde na 'erg duidelijke' signalen dat de man 'salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid'.

De imam ging in beroep tegen de beslissing. Wanneer de autoriteiten zich baseren op het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde, moet ze volgens de Raad ook precies duidelijk maken waar het persoonlijke gedrag van de betrokkene zelf 'een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast'. 'Een openbare orde-argument mag immers niet berusten op loutere gissingen of op algemene overpeinzingen', luidt het.

Volgens de Raad kon zo'n dreiging in het geval van Sewif 'niet aangetoond' worden. 'Het algemene betoog over de invloed van het salafisme volstaat niet om concreet te duiden waarom het persoonlijk gedrag van deze imam een 'actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast'', zo stelt de Raad.

Advocaat Hicham Chibane is tevreden met het oordeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 'Deze beslissing zet het beeld over mijn cliënt recht, met name wat zijn positie, discours en openheid naar andere gemeenschappen betreft. Zijn uitspraken zijn conform aan het samenleven. We hadden allerlei documenten ingediend over zijn preken en zijn publieke verklaringen. Die gaan allemaal in dezelfde richting. De beslissing is belangrijk want mijn cliënt werd door de staatssecretaris afgeschilderd als een radicaal die het radicalisme propageerde'.

Of de gerechtelijke procedure daarmee ten einde komt, is nog maar de vraag. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde eerder aan dat de regering zich niet zou neerleggen bij een eventuele vernietiging van de beslissing om de imam het land uit te sturen. 'Krijgt hij gelijk, dan trekken we onmiddellijk zijn verblijfsvergunning opnieuw in, maar dan met een andere motivering,' zei Jambon.

Bij he kabinet van Theo Francken, die als staatssecretaris is toegevoegd aan Binnenlandminister Jambon, wil men niet op zo'n procedure vooruitlopen. 'We kunnen nog niet reageren, eerst analyseren we het arrest en bekijken we de volgende stappen.'

Lees het interview van Knack met de imam: 'Ik ben "misschien" geradicaliseerd. Kan het nog wat vager?'

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigt de beslissing om de verblijfsvergunning in te trekken van Abdelhadi Sewif, de imam van de Grote Moskee in Brussel. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde eerder aan dat hij had beslist de verblijfskaart van imam Sewif in te trekken. Dat gebeurde na 'erg duidelijke' signalen dat de man 'salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid'.De imam ging in beroep tegen de beslissing. Wanneer de autoriteiten zich baseren op het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde, moet ze volgens de Raad ook precies duidelijk maken waar het persoonlijke gedrag van de betrokkene zelf 'een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast'. 'Een openbare orde-argument mag immers niet berusten op loutere gissingen of op algemene overpeinzingen', luidt het.Volgens de Raad kon zo'n dreiging in het geval van Sewif 'niet aangetoond' worden. 'Het algemene betoog over de invloed van het salafisme volstaat niet om concreet te duiden waarom het persoonlijk gedrag van deze imam een 'actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast'', zo stelt de Raad.Advocaat Hicham Chibane is tevreden met het oordeel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. 'Deze beslissing zet het beeld over mijn cliënt recht, met name wat zijn positie, discours en openheid naar andere gemeenschappen betreft. Zijn uitspraken zijn conform aan het samenleven. We hadden allerlei documenten ingediend over zijn preken en zijn publieke verklaringen. Die gaan allemaal in dezelfde richting. De beslissing is belangrijk want mijn cliënt werd door de staatssecretaris afgeschilderd als een radicaal die het radicalisme propageerde'.Of de gerechtelijke procedure daarmee ten einde komt, is nog maar de vraag. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde eerder aan dat de regering zich niet zou neerleggen bij een eventuele vernietiging van de beslissing om de imam het land uit te sturen. 'Krijgt hij gelijk, dan trekken we onmiddellijk zijn verblijfsvergunning opnieuw in, maar dan met een andere motivering,' zei Jambon. Bij he kabinet van Theo Francken, die als staatssecretaris is toegevoegd aan Binnenlandminister Jambon, wil men niet op zo'n procedure vooruitlopen. 'We kunnen nog niet reageren, eerst analyseren we het arrest en bekijken we de volgende stappen.'