'We hebben de beslissing geanalyseerd en alle juridische opties bekeken. We gaan in cassatieberoep bij de Raad van State', aldus het kabinet. 'We zijn overtuigd van onze zaak. Salafisten zijn niet welkom.'

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigde dinsdag de beslissing om de verblijfsvergunning in te trekken van Abdelhadi Sewif, de imam van de Grote Moskee in Brussel.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde eerder aan dat hij had beslist de verblijfskaart van imam Sewif in te trekken. Dat gebeurde na 'erg duidelijke' signalen dat de man 'salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid'.

De imam ging in beroep tegen de beslissing. Wanneer de autoriteiten zich baseren op het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde, moet ze volgens de Raad ook precies duidelijk maken waar het persoonlijke gedrag van de betrokkene zelf 'een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast'. 'Een openbare orde-argument mag immers niet berusten op loutere gissingen of op algemene overpeinzingen', luidt het.

Volgens de Raad kon zo'n dreiging in het geval van Sewif 'niet aangetoond' worden.

Lees het interview van Knack met de imam: 'Ik ben "misschien" geradicaliseerd. Kan het nog wat vager?'

'We hebben de beslissing geanalyseerd en alle juridische opties bekeken. We gaan in cassatieberoep bij de Raad van State', aldus het kabinet. 'We zijn overtuigd van onze zaak. Salafisten zijn niet welkom.'De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vernietigde dinsdag de beslissing om de verblijfsvergunning in te trekken van Abdelhadi Sewif, de imam van de Grote Moskee in Brussel.Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kondigde eerder aan dat hij had beslist de verblijfskaart van imam Sewif in te trekken. Dat gebeurde na 'erg duidelijke' signalen dat de man 'salafistisch, zeer radicaal, zeer conservatief is en een gevaar vormt voor onze samenleving en onze nationale veiligheid'.De imam ging in beroep tegen de beslissing. Wanneer de autoriteiten zich baseren op het bestaan van een bedreiging voor de openbare orde, moet ze volgens de Raad ook precies duidelijk maken waar het persoonlijke gedrag van de betrokkene zelf 'een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast'. 'Een openbare orde-argument mag immers niet berusten op loutere gissingen of op algemene overpeinzingen', luidt het.Volgens de Raad kon zo'n dreiging in het geval van Sewif 'niet aangetoond' worden.