Alleenstaande mannen en vrouwen zonder papieren krijgen van het Brussels OCMW dringende medische zorg. Gezinnen met kinderen niet. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Mensen zonder papieren hebben in ons land recht op medische zorg via 'dringende medische hulp'. Het OCMW financiert de hulp, de federale overheid betaalt de kosten aan het OCMW terug. Maar die hulp geldt niet voor gezinnen met kinderen die in Brussel wonen. Die blijven in de kou staan. 'Want het OCMW van de stad Brussel weigert al drie jaar hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf', zegt Laetitia Van der Vennet van Platform Kinderen op de vlucht.

Uitzondering

Om de hulp te weigeren beroept het OCMW Brussel zich op een koninklijk besluit van 2004. Mensen die illegaal in ons land verblijven, hebben normaal gezien geen recht op opvang. Maar sinds 2004 bestaat er een uitzondering voor gezinnen met kinderen. Sindsdien hebben zij wel recht op materiële opvang. Zij kunnen verblijven in opvangcentra van Fedasil of van het Rode Kruis.

Opvangcentra

Het OCMW van Brussel oordeelt al drie jaar dat gezinnen maar naar die opvangcentra moeten, waar ze ook de nodige medische zorg kunnen krijgen. Maar veel gezinnen willen niet naar zo'n opvangcentrum omdat het concreet betekent dat ze naar hun land van herkomst teruggestuurd zullen worden.

Mensen zonder papieren hebben in ons land recht op medische zorg via 'dringende medische hulp'. Het OCMW financiert de hulp, de federale overheid betaalt de kosten aan het OCMW terug. Maar die hulp geldt niet voor gezinnen met kinderen die in Brussel wonen. Die blijven in de kou staan. 'Want het OCMW van de stad Brussel weigert al drie jaar hulp aan gezinnen met minderjarige kinderen zonder wettig verblijf', zegt Laetitia Van der Vennet van Platform Kinderen op de vlucht.Om de hulp te weigeren beroept het OCMW Brussel zich op een koninklijk besluit van 2004. Mensen die illegaal in ons land verblijven, hebben normaal gezien geen recht op opvang. Maar sinds 2004 bestaat er een uitzondering voor gezinnen met kinderen. Sindsdien hebben zij wel recht op materiële opvang. Zij kunnen verblijven in opvangcentra van Fedasil of van het Rode Kruis.Het OCMW van Brussel oordeelt al drie jaar dat gezinnen maar naar die opvangcentra moeten, waar ze ook de nodige medische zorg kunnen krijgen. Maar veel gezinnen willen niet naar zo'n opvangcentrum omdat het concreet betekent dat ze naar hun land van herkomst teruggestuurd zullen worden.