"De essentiële vraag nu, is hoe we de klimaatdoelstellingen kunnen behalen zoals die door het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Daarom heb ik mijn administratie gevraagd om dit debat op te starten. Een koolstofprijs is één van de mogelijke instrumenten, waarvan de modaliteiten zullen bestudeerd worden in de loop van het jaar," zegt Marghem die erop wijst dat ook de gewesten bij het proces betrokken worden. "Dat we iets moeten doen om de CO2-uitstoot te beperken weet iedereen, niets doen kost trouwens 5 keer zoveel als ingrijpen. Bovendien werken we aan een energiepact met de gewesten dat rekening zal houden met de klimaatdoelstellingen en met de factuur van de consument", besluit Marie-Christine Marghem. (Belga)

"De essentiële vraag nu, is hoe we de klimaatdoelstellingen kunnen behalen zoals die door het Akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Daarom heb ik mijn administratie gevraagd om dit debat op te starten. Een koolstofprijs is één van de mogelijke instrumenten, waarvan de modaliteiten zullen bestudeerd worden in de loop van het jaar," zegt Marghem die erop wijst dat ook de gewesten bij het proces betrokken worden. "Dat we iets moeten doen om de CO2-uitstoot te beperken weet iedereen, niets doen kost trouwens 5 keer zoveel als ingrijpen. Bovendien werken we aan een energiepact met de gewesten dat rekening zal houden met de klimaatdoelstellingen en met de factuur van de consument", besluit Marie-Christine Marghem. (Belga)