Haouach kwam al bij haar benoeming bij het IVGM weken geleden onder vuur te liggen. De vrouw draagt een hoofddoek, en dat ligt vooral bij de Franstalige liberalen van MR moeilijk. Voorzitter Georges-Louis Bouchez hamerde er verschillende keren op dat de overheid neutraal moet zijn, en dat een regeringscommissaris met een hoofddoek - zeker bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - uit den boze is. Maar de benoeming - van Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz - was al ondertekend en de andere regeringspartijen wilden die beslissing niet herzien. Afgelopen weekend kwam de vrouw dan in opspraak door een uitspraak in een interview met Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat "kan passen in een veranderende demografie". Daarvoor kreeg ze opnieuw de volle lading van - onder meer - Bouchez. Haouach zelf verduidelijkt vandaag een en ander in een bericht op haar Facebookpagina. "Ik heb het principe van de scheiding tussen kerk en staat, noch de toepassing van dat principe, in vraag willen stellen", zegt ze daarin. De regeringscommissaris geeft wel aan dat ze het woord 'demografie' allicht verkeerd gebruikte. "Maar ik wilde daarmee geenszins de scheiding tussen kerk en staat relativeren", benadrukt Haouach. "Ik wilde preciseren - misschien verkeerdelijk - dat dat principe anders kan zijn naargelang de context. In Frankrijk wordt dat bijvoorbeeld niet op dezelfde manier toegepast als in België, hoewel kerk en staat in beide landen gescheiden zijn." Haouach noemt de scheiding tussen kerk en staat ook nog een "fundament van onze democratie, op dezelfde hoogte als de vrijheid van denken, de gelijkheid en de neutraliteit van de staat". "Het feit alleen al dat men twijfelt aan mijn gehechtheid aan dat principe, doet oneer aan de democrate die ik ben. Ik vind dat religie zich op geen enkele manier mag mengen met het beheer van de staat, noch mag het op maatschappelijk vlak domineren in de organisatie van onze samenleving. Iedereen mag zijn overtuigingen hebben en die ook uitdrukken, ook in de publieke ruimte, op voorwaarde dat dat de vrijheid van anderen niet schaadt", zegt ze stellig. "De scheiding van kerk en staat en de neutraliteit van de overheid zijn voorwaarden om samen te leven: ze laten toe dat alle overtuigingen en filosofieën op gelijkaardige manier worden behandeld door de overheid." (Belga)

Haouach kwam al bij haar benoeming bij het IVGM weken geleden onder vuur te liggen. De vrouw draagt een hoofddoek, en dat ligt vooral bij de Franstalige liberalen van MR moeilijk. Voorzitter Georges-Louis Bouchez hamerde er verschillende keren op dat de overheid neutraal moet zijn, en dat een regeringscommissaris met een hoofddoek - zeker bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen - uit den boze is. Maar de benoeming - van Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz - was al ondertekend en de andere regeringspartijen wilden die beslissing niet herzien. Afgelopen weekend kwam de vrouw dan in opspraak door een uitspraak in een interview met Le Soir. Daarin vroeg ze zich af hoe de scheiding tussen kerk en staat "kan passen in een veranderende demografie". Daarvoor kreeg ze opnieuw de volle lading van - onder meer - Bouchez. Haouach zelf verduidelijkt vandaag een en ander in een bericht op haar Facebookpagina. "Ik heb het principe van de scheiding tussen kerk en staat, noch de toepassing van dat principe, in vraag willen stellen", zegt ze daarin. De regeringscommissaris geeft wel aan dat ze het woord 'demografie' allicht verkeerd gebruikte. "Maar ik wilde daarmee geenszins de scheiding tussen kerk en staat relativeren", benadrukt Haouach. "Ik wilde preciseren - misschien verkeerdelijk - dat dat principe anders kan zijn naargelang de context. In Frankrijk wordt dat bijvoorbeeld niet op dezelfde manier toegepast als in België, hoewel kerk en staat in beide landen gescheiden zijn." Haouach noemt de scheiding tussen kerk en staat ook nog een "fundament van onze democratie, op dezelfde hoogte als de vrijheid van denken, de gelijkheid en de neutraliteit van de staat". "Het feit alleen al dat men twijfelt aan mijn gehechtheid aan dat principe, doet oneer aan de democrate die ik ben. Ik vind dat religie zich op geen enkele manier mag mengen met het beheer van de staat, noch mag het op maatschappelijk vlak domineren in de organisatie van onze samenleving. Iedereen mag zijn overtuigingen hebben en die ook uitdrukken, ook in de publieke ruimte, op voorwaarde dat dat de vrijheid van anderen niet schaadt", zegt ze stellig. "De scheiding van kerk en staat en de neutraliteit van de overheid zijn voorwaarden om samen te leven: ze laten toe dat alle overtuigingen en filosofieën op gelijkaardige manier worden behandeld door de overheid." (Belga)