'De cijfers blijven dramatisch hoog, zeker als je weet dat hier ook gezinnen met kinderen tussen zitten', zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De voornaamste oorzaken volgens de VVSG: een gebrek aan goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor mensen met een laag inkomen en te lange wachtlijsten voor sociale huisvesting. Al spelen er nog factoren, meent de vereniging.

'Vaak hebben deze huurders geen werk, kunnen ze hun budget niet beheren en onderhouden ze de woning soms ook niet. Het ontbreekt sommigen gewoon aan vaardigheden om hun plichten na te komen.'

'De cijfers blijven dramatisch hoog, zeker als je weet dat hier ook gezinnen met kinderen tussen zitten', zegt Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De voornaamste oorzaken volgens de VVSG: een gebrek aan goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor mensen met een laag inkomen en te lange wachtlijsten voor sociale huisvesting. Al spelen er nog factoren, meent de vereniging. 'Vaak hebben deze huurders geen werk, kunnen ze hun budget niet beheren en onderhouden ze de woning soms ook niet. Het ontbreekt sommigen gewoon aan vaardigheden om hun plichten na te komen.'