In België lagen de jodiumtabletten lang aan de ketting, maar gisteren heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block besloten dat elke Belg vanaf 2017 in de mogelijkheid moet zijn om zich jodiumpillen aan te schaffen . Die beslissing komt net nà de beslissing van Nederland, die twee weken geleden heeft besloten om een heel nieuw distributie- en implementatieplan voor jodiumtabletten uit te werken. Daardoor zouden miljoenen mensen meer bij een nucleair incident jodiumtabletten kunnen nemen.

Jodiumtabletten moeten verhinderen dat de schildklier bij een kernincident radioactief jodium opneemt. Net zoals dat tot nog toe in België het geval is, is ook in Nederland de distributie van jodiumtabletten voorbehouden aan apotheken. Twee weken geleden besloot de Nederlandse overheid echter om de perimeter rond nucleaire installaties gevoelig uit te breiden. Er wordt in het plan immers gewerkt met een tweede ring rondom de kerncentrales. Nu is die ring 10 kilometer rondom de kerncentrale van Borssele en 20 kilometer rondom Doel. Een perimeter die tot nog toe ook in België voor alle kerncentrales geldt maar die fel bekritiseerd wordt.

Nederland heeft besloten dat die eerste ring de kritische ring is en er een tweede veiligheidsring rondom de centrales komt die 100 km moet bedragen. Mensen die binnen die tweede ring wonen - maar buiten de eerste ring - en die jonger zijn dan 18 jaar en/of zwanger kunnen bij een nucleair incident ook jodiumpillen krijgen. Binnen de eerste ring wordt die leeftijd opgetrokken tot 40 jaar.

Die uitbreiding naar een perimeter van100 km is ook al langer de vraag van de Belgische Hoge Gezondheidsraad en Maggie De Block volgt dat advies nu. Maar aangezien een perimeter van 100 km eigenlijk staat voor zowat heel België, wordt de maatregel gewoon voor het hele land uitgewerkt, zo melden Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Een beslissing over de uitbreiding van de schuilzone - een zone waarin iedereen bij een kernincident thuis moet blijven met gesloten ramen en deuren en die nu 10 km bedraagt - is er nog niet genomen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zou voorstander zijn om die op 20 km te brengen, maar dat besluit ligt nog niet vast.

(Désirée De Poot)

In België lagen de jodiumtabletten lang aan de ketting, maar gisteren heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block besloten dat elke Belg vanaf 2017 in de mogelijkheid moet zijn om zich jodiumpillen aan te schaffen . Die beslissing komt net nà de beslissing van Nederland, die twee weken geleden heeft besloten om een heel nieuw distributie- en implementatieplan voor jodiumtabletten uit te werken. Daardoor zouden miljoenen mensen meer bij een nucleair incident jodiumtabletten kunnen nemen.Jodiumtabletten moeten verhinderen dat de schildklier bij een kernincident radioactief jodium opneemt. Net zoals dat tot nog toe in België het geval is, is ook in Nederland de distributie van jodiumtabletten voorbehouden aan apotheken. Twee weken geleden besloot de Nederlandse overheid echter om de perimeter rond nucleaire installaties gevoelig uit te breiden. Er wordt in het plan immers gewerkt met een tweede ring rondom de kerncentrales. Nu is die ring 10 kilometer rondom de kerncentrale van Borssele en 20 kilometer rondom Doel. Een perimeter die tot nog toe ook in België voor alle kerncentrales geldt maar die fel bekritiseerd wordt.Nederland heeft besloten dat die eerste ring de kritische ring is en er een tweede veiligheidsring rondom de centrales komt die 100 km moet bedragen. Mensen die binnen die tweede ring wonen - maar buiten de eerste ring - en die jonger zijn dan 18 jaar en/of zwanger kunnen bij een nucleair incident ook jodiumpillen krijgen. Binnen de eerste ring wordt die leeftijd opgetrokken tot 40 jaar.Die uitbreiding naar een perimeter van100 km is ook al langer de vraag van de Belgische Hoge Gezondheidsraad en Maggie De Block volgt dat advies nu. Maar aangezien een perimeter van 100 km eigenlijk staat voor zowat heel België, wordt de maatregel gewoon voor het hele land uitgewerkt, zo melden Het Laatste Nieuws en De Morgen.Een beslissing over de uitbreiding van de schuilzone - een zone waarin iedereen bij een kernincident thuis moet blijven met gesloten ramen en deuren en die nu 10 km bedraagt - is er nog niet genomen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon zou voorstander zijn om die op 20 km te brengen, maar dat besluit ligt nog niet vast.