Normaal zou er op 18 juni een donorconferentie voor de Sahel plaatsvinden, maar die werd uitgesteld. Bovendien wordt de regio geconfronteerd met het begin van het magere seizoen, dat loopt van mei tot augustus, de periode tussen twee oogsten. Het coronavirus heeft de humanitaire en voedselcrises nog verergerd. Tijdens het magere seizoen zouden 5,5 miljoen mensen in de centrale Sahel voedselonzeker zijn, een aantal dat 2,5 keer hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De maatregelen tegen het coronavirus treffen de zwaksten extra hard. Zo zijn er vrouwen die zichzelf van voedsel ontzien om hun kinderen te redden, en zo hun eigen gezondheid zien verslechteren. De hulporganisaties betreuren dat verschillende internationale staatshoofden wel spreken over solidariteit met Afrika, maar dit niet vertalen in effectieve actie. "De internationale gemeenschap moet de inspanningen van de Sahel-landen steunen om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd", luidt hun oproep dinsdag. "Voor 2020 zijn volgens OCHA (het VN-agentschap voor humanitaire zaken, red.) 2,8 miljard dollar nodig in de Sahel om 24 miljoen mensen te helpen. Er is 638 miljoen dollar extra gevraagd om te reageren op het coronavirus." (Belga)

Normaal zou er op 18 juni een donorconferentie voor de Sahel plaatsvinden, maar die werd uitgesteld. Bovendien wordt de regio geconfronteerd met het begin van het magere seizoen, dat loopt van mei tot augustus, de periode tussen twee oogsten. Het coronavirus heeft de humanitaire en voedselcrises nog verergerd. Tijdens het magere seizoen zouden 5,5 miljoen mensen in de centrale Sahel voedselonzeker zijn, een aantal dat 2,5 keer hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De maatregelen tegen het coronavirus treffen de zwaksten extra hard. Zo zijn er vrouwen die zichzelf van voedsel ontzien om hun kinderen te redden, en zo hun eigen gezondheid zien verslechteren. De hulporganisaties betreuren dat verschillende internationale staatshoofden wel spreken over solidariteit met Afrika, maar dit niet vertalen in effectieve actie. "De internationale gemeenschap moet de inspanningen van de Sahel-landen steunen om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd", luidt hun oproep dinsdag. "Voor 2020 zijn volgens OCHA (het VN-agentschap voor humanitaire zaken, red.) 2,8 miljard dollar nodig in de Sahel om 24 miljoen mensen te helpen. Er is 638 miljoen dollar extra gevraagd om te reageren op het coronavirus." (Belga)