"De onveiligheidsproblemen in de Sahel trekken alle aandacht naar zich toe, maar achter die problemen gaat ook een andere tragedie schuil: die van de miljoenen gezinnen die honger lijden en moeten vechten voor hun overleving", verklaarde Patrick Youssef, adjunct-directeur voor Afrika binnen het ICRC naar aanleiding van het internationale forum in Dakar over de vrede en veiligheid in Afrika. "Als we de regio niet steunen op humanitair en ontwikkelingsvlak, dan zal dit ernstige gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een grotere vluchtelingenstroom. Bovendien vormen heel wat gebieden nu al een vruchtbare voedingsbodem voor radicalisering en extremisme", aldus Youssef. De Verenigde Naties schatten dat de bevolking in de Sahelregio tegen 2050 zal groeien van 90 miljoen personen momenteel naar 240 miljoen, dat terwijl voeding en tewerkstellingsmogelijkheden nu al schaars zijn. (Belga)

"De onveiligheidsproblemen in de Sahel trekken alle aandacht naar zich toe, maar achter die problemen gaat ook een andere tragedie schuil: die van de miljoenen gezinnen die honger lijden en moeten vechten voor hun overleving", verklaarde Patrick Youssef, adjunct-directeur voor Afrika binnen het ICRC naar aanleiding van het internationale forum in Dakar over de vrede en veiligheid in Afrika. "Als we de regio niet steunen op humanitair en ontwikkelingsvlak, dan zal dit ernstige gevolgen hebben, zoals bijvoorbeeld een grotere vluchtelingenstroom. Bovendien vormen heel wat gebieden nu al een vruchtbare voedingsbodem voor radicalisering en extremisme", aldus Youssef. De Verenigde Naties schatten dat de bevolking in de Sahelregio tegen 2050 zal groeien van 90 miljoen personen momenteel naar 240 miljoen, dat terwijl voeding en tewerkstellingsmogelijkheden nu al schaars zijn. (Belga)