Om de kans op (nieuw) seksueel misbruik van minderjarigen te verkleinen, werd op 19 mei 2017 Stop it Now! gelanceerd, een gratis en anonieme hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens ten aanzien van kinderen en voor hun naasten. Het centrale idee van de hulplijn is om voor deze mensen een luisterend oor te bieden, hen te adviseren en eventueel door te verwijzen naar verdere hulpverlening. Sinds de start werd de hulplijn 621 keer gecontacteerd. In het begin gebeurde dat overwegend via e-mail (60 procent) en iets minder telefonisch (40 procent). "Nu evolueren we stilaan naar een 50/50-verhouding met 47 procent telefonische contacten en 53 procent via mail", legt projectleider Minne De Boeck uit. Bij de meeste contacten (zo'n 60 procent) gaat het om mensen die zich zorgen maken over zichzelf. In zo'n 20 procent van de gevallen zijn het naasten (partner, familie, vrienden) of professionals die bellen of mailen. Wanneer iemand voor zichzelf contact opneemt met de hulplijn, gaat het volgens De Boeck in de helft van de gevallen om mensen met pedofiele gevoelens, in 31 procent om iemand die misbruikbeelden van minderjarigen heeft gedownload en in 16 procent om plegers van misbruik. Van de mensen die contact hebben opgenomen met de hulplijn, zijn er 73 voor verdere hulpverlening doorverwezen. Opvallend is nog dat bij 26 mensen sprake was van zelfmoordgedachten of ernstige depressieve klachten. "Mensen die worstelen met pedofiele gevoelens tonen een verhoogd risico op psychische problemen en hebben een verhoogd zelfdodingsrisico. Dit is een ernstig signaal, waar Stop it Now! echt wat mee moet", aldus De Boeck. Bedoeling is om de hulplijn voortdurend te monitoren en te actualiseren. Een van de nieuwigheden is de handleiding voor de sociale omgeving. Die handleiding geeft naasten en professionals tips over hoe ze hun bezorgdheden kunnen bespreekbaar maken. "Wanneer een vriend of familielid zich zorgen maakt over iemand uit zijn omgeving, is het niet altijd eenvoudig om daarover het gesprek aan te gaan. 'Start het gesprek', dat is net de boodschap die we willen geven. Het is een delicaat thema. De handleiding moet daarbij een hulpmiddel zijn", zegt De Boeck. Wie de gratis hulplijn Stop it Now! wil bereiken, kan dat telefonisch via 0800/200.50 en per e-mail via vragen@stopitnow.be. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (Belga)

Om de kans op (nieuw) seksueel misbruik van minderjarigen te verkleinen, werd op 19 mei 2017 Stop it Now! gelanceerd, een gratis en anonieme hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens ten aanzien van kinderen en voor hun naasten. Het centrale idee van de hulplijn is om voor deze mensen een luisterend oor te bieden, hen te adviseren en eventueel door te verwijzen naar verdere hulpverlening. Sinds de start werd de hulplijn 621 keer gecontacteerd. In het begin gebeurde dat overwegend via e-mail (60 procent) en iets minder telefonisch (40 procent). "Nu evolueren we stilaan naar een 50/50-verhouding met 47 procent telefonische contacten en 53 procent via mail", legt projectleider Minne De Boeck uit. Bij de meeste contacten (zo'n 60 procent) gaat het om mensen die zich zorgen maken over zichzelf. In zo'n 20 procent van de gevallen zijn het naasten (partner, familie, vrienden) of professionals die bellen of mailen. Wanneer iemand voor zichzelf contact opneemt met de hulplijn, gaat het volgens De Boeck in de helft van de gevallen om mensen met pedofiele gevoelens, in 31 procent om iemand die misbruikbeelden van minderjarigen heeft gedownload en in 16 procent om plegers van misbruik. Van de mensen die contact hebben opgenomen met de hulplijn, zijn er 73 voor verdere hulpverlening doorverwezen. Opvallend is nog dat bij 26 mensen sprake was van zelfmoordgedachten of ernstige depressieve klachten. "Mensen die worstelen met pedofiele gevoelens tonen een verhoogd risico op psychische problemen en hebben een verhoogd zelfdodingsrisico. Dit is een ernstig signaal, waar Stop it Now! echt wat mee moet", aldus De Boeck. Bedoeling is om de hulplijn voortdurend te monitoren en te actualiseren. Een van de nieuwigheden is de handleiding voor de sociale omgeving. Die handleiding geeft naasten en professionals tips over hoe ze hun bezorgdheden kunnen bespreekbaar maken. "Wanneer een vriend of familielid zich zorgen maakt over iemand uit zijn omgeving, is het niet altijd eenvoudig om daarover het gesprek aan te gaan. 'Start het gesprek', dat is net de boodschap die we willen geven. Het is een delicaat thema. De handleiding moet daarbij een hulpmiddel zijn", zegt De Boeck. Wie de gratis hulplijn Stop it Now! wil bereiken, kan dat telefonisch via 0800/200.50 en per e-mail via vragen@stopitnow.be. Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be. (Belga)