De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HWV, de uitbetalingsinstelling van de overheid, komt al sinds maart handen tekort om het grote aantal tijdelijk werklozen van een uitkering te voorzien. Duizenden mensen wachten nog op hun uitkering, schreef De Morgen eind vorig jaar nog. Bovendien is de Hulpkas moeilijk te bereiken, tot grote frustratie van de wachtenden. Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne bevestigt dat er problemen zijn. "De situatie baart mij zorgen", zei hij afgelopen voormiddag tijdens een actualiteitsdebat over de kwestie in de Kamercommissie Sociale Zaken. Volgens de PS-vicepremier krijgt vooral de Hulpkas te maken met een sterke stijging in de dossiers, omdat veel werknemers door corona voor de eerste keer met werkloosheid geconfronteerd zijn en vaak niet aangesloten zijn bij een vakbond, die de uitbetalingen voor hun leden voor eigen rekening nemen. Naar aanleiding van die eerste toestroom van tijdelijk werklozen in het voorjaar zijn wel al maatregelen genomen, verzekerde Dermagne. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwerving van 70 nieuwe werknemers en de inzet van studenten en personeelsleden uit andere overheidsdiensten. Daarnaast wordt meer ingezet op de automatische en digitale afhandeling van de dossiers en doen heel wat werknemers vrijwillig overuren, ook in het weekend, benadrukte de minister. Dat kan echter niet verhinderen dat ongeveer 10 procent van de dossiers op dit moment niet onmiddellijk behandeld kan worden, omdat ze complex of onvolledig zijn, of foutief zijn ingediend. Die dossiers moeten persoonlijk door een expert worden bekeken, wat veel meer tijd in beslag neemt, legde Dermagne uit. Om een en ander nog te versnellen denkt de regering na over bijkomende aanwervingen, zei Dermagne nog. Die zouden er vooral op het callcenter moeten komen, zodat mensen met vragen sneller een antwoord krijgen. Op dat callcenter werken nu dagelijks ongeveer 70 mensen voor 10.000 oproepen, die elk gemiddeld twaalf minuten duren, legde Dermagne uit. "Elk personeelslid zou dus 29 uur moeten werken om die allemaal te beantwoorden. Dat kan natuurlijk niet." De minister verwacht bovendien een verbetering vanaf februari. "Januari is traditioneel een erg drukke maand." (Belga)

De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen HWV, de uitbetalingsinstelling van de overheid, komt al sinds maart handen tekort om het grote aantal tijdelijk werklozen van een uitkering te voorzien. Duizenden mensen wachten nog op hun uitkering, schreef De Morgen eind vorig jaar nog. Bovendien is de Hulpkas moeilijk te bereiken, tot grote frustratie van de wachtenden. Bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne bevestigt dat er problemen zijn. "De situatie baart mij zorgen", zei hij afgelopen voormiddag tijdens een actualiteitsdebat over de kwestie in de Kamercommissie Sociale Zaken. Volgens de PS-vicepremier krijgt vooral de Hulpkas te maken met een sterke stijging in de dossiers, omdat veel werknemers door corona voor de eerste keer met werkloosheid geconfronteerd zijn en vaak niet aangesloten zijn bij een vakbond, die de uitbetalingen voor hun leden voor eigen rekening nemen. Naar aanleiding van die eerste toestroom van tijdelijk werklozen in het voorjaar zijn wel al maatregelen genomen, verzekerde Dermagne. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanwerving van 70 nieuwe werknemers en de inzet van studenten en personeelsleden uit andere overheidsdiensten. Daarnaast wordt meer ingezet op de automatische en digitale afhandeling van de dossiers en doen heel wat werknemers vrijwillig overuren, ook in het weekend, benadrukte de minister. Dat kan echter niet verhinderen dat ongeveer 10 procent van de dossiers op dit moment niet onmiddellijk behandeld kan worden, omdat ze complex of onvolledig zijn, of foutief zijn ingediend. Die dossiers moeten persoonlijk door een expert worden bekeken, wat veel meer tijd in beslag neemt, legde Dermagne uit. Om een en ander nog te versnellen denkt de regering na over bijkomende aanwervingen, zei Dermagne nog. Die zouden er vooral op het callcenter moeten komen, zodat mensen met vragen sneller een antwoord krijgen. Op dat callcenter werken nu dagelijks ongeveer 70 mensen voor 10.000 oproepen, die elk gemiddeld twaalf minuten duren, legde Dermagne uit. "Elk personeelslid zou dus 29 uur moeten werken om die allemaal te beantwoorden. Dat kan natuurlijk niet." De minister verwacht bovendien een verbetering vanaf februari. "Januari is traditioneel een erg drukke maand." (Belga)