Het wetsontwerp van de ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitie Koen Geens (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) beroert de gemoederen.

Maandag werd al duidelijk dat verschillende belangenorganisaties zich ertegen verzetten. 'Een extra stap in de richting van de criminalisering van vreemdelingen en van de mensen die hen onderdak geven', zeggen La Ligue des droits de l'homme, vluchtelingenorganisatie Ciré en CNCD-11.11.11 in een gezamenlijk persbericht. In hun ogen is het ontwerp een 'permanent en intimiderend drukkingsmiddel', dat mensen moet ontmoedigen om mensen zonder papieren onderdak te bieden. Meer fundamenteel vormt het wetsontwerp volgens hen een inbreuk op de onschendbaarheid van de woning en dus op de grondwet.

Dat een onderzoeksrechter eerst toestemming moet geven, brengt volgens de mensenrechtenorganisaties geen zoden aan de dijk. 'De onderzoeksrechter wordt de rechterarm van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), iemand die aan de lopende band op vraag huiszoekingsbevelen aflevert', besluiten ze.

Negatief advies

Ook de onderzoeksrechters zelf zien een en ander niet zitten. Voorzitter Philippe Van Linthout bevestigde op Radio 1 dat de vereniging van onderzoeksrechters een negatief advies zal geven. Hoe zwaar dat advies doorweegt, is niet duidelijk. 'Wij hopen dat het tot nadenken stemt', aldus Van Linthout.

Van Linthout hekelt vooral de schending van fundamentele rechten, zoals de privacy en de onschendbaarheid van de woning, en ook dat de huiszoeking geen deel zal uitmaken van een gerechtelijk onderzoek, 'waarbij de onderzoeksrechter het dossier goed kent'. In dit geval gaat het om een administratieve procedure. 'Wij willen geen stempelrechters worden die enkel hun goedkeuring moeten geven', zegt Van Linthout in de krant De Morgen.

Het Burgerplatform dat in het Brusselse Maximiliaanpark actief is, heeft zijn 31.500 leden gevraagd om Kamerleden massaal aan te schrijven met de vraag de tekst niet goed te keuren.

Politiek

De woning schenden van burgers om na te gaan of ze een persoon in nood onderdak bieden is onaanvaardbaar

Ook van de politiek komen er negatieve reacties, zij het om uiteenlopende redenen. Volgens oppositiepartij CDH maakt de tekst van solidariteit een misdrijf en is er sprake van een inbreuk op het privéleven en op de onschendbaarheid van de woning. Bovendien worden de bevoegdheden van de onderzoeksrechter te zwaar ingeperkt: ook het CDH spreekt van een 'rechterarm' voor de DVZ. 'Dit gaat te ver. De woning schenden van burgers om na te gaan of ze een persoon in nood onderdak bieden, ook al is die illegaal in het land, is onaanvaardbaar.'

Jammer dat N-VA ook hier weer over de hele lijn is gezwicht voor de immigratielobby van CD&V

Filip Dewinter

Vlaams Belang vindt dan weer dat het wetsontwerp lang niet ver genoeg gaat. 'N-VA capituleert voor de CD&V-immgratielobby', zegt kamerlid Filip Dewinter. 'De Dienst Vreemdelingenzaken vroeg net om de onderzoeksrechter niét te laten tussenkomen bij het intercepteren van illegalen, en het is nu net dát wat wordt ingevoerd', hekelt hij. Volgens Dewinter worden er nu net nog meer beperkingen ingevoerd dan er al waren. 'Het ziet er dan ook naar uit dat met een dergelijke regeling de vogel vaak al lang gevlogen zal zijn (..), maar dat zal wel de bedoeling van CD&V geweest zijn. Jammer dat N-VA ook hier weer over de hele lijn is gezwicht voor de immigratielobby van CD&V, Nahima Lanjri en Koen Geens op kop.'