De huiszoekingen, bij hem thuis maar ook bij de gemeentelijke administratie, hebben wel niets te maken met zijn politieke activiteiten. Dat zegt de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq.

Exhibitionisme

Enkele media berichtten al dat Luperto zich schuldig zou gemaakt hebben aan exhibitionisme. Hij zou zichzelf blootgegeven hebben voor minderjarigen in de toiletten van een parking naast de autosnelweg in Spy. "Verschillende media hebben al een hypothese naar voren geschoven, andere gaan dat nog doen. Dat is voor hun rekening", zei de procureur. Hij sprak van "hinderlijke lekken". Een andere onderzoeksrechter is ondertussen al een tweede onderzoek gestart naar schending van het onderzoeksgeheim.

De huiszoekingen zijn het gevolg van vier klachten sinds april dit jaar. De procureur zegt dat Luperto niet in verdenking is gesteld en dat zijn immuniteit niet opgeheven wordt. Er geldt ook geen dwangmaatregel tegen hem, hij is vrij te gaan en te staan waar hij wil. De procureur dringt aan op het vermoeden van onschuld.

De eerste voorzitter van het hof van beroep heeft opdracht gegeven tot de twee huiszoekingen, een bij Luperto thuis, een andere bij de gemeentelijke administratie van Sambreville. Onderzoeksrechter Philippe Olivier had hem daar om gevraagd. Bij de huiszoeking bij de gemeentelijke administratie was André Antoine aanwezig, de voorzitter van het Waals parlement, en Valérie De Bue, eerste plaatsvervangende voorzitter van het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel (de Franse gemeenschap).

PS neem kennis van de huiszoeking

en

De PS "heeft kennis genomen" van de huiszoekingen. De Franstalige socialisten zeggen in dit stadium geen informatie te hebben en wachten tot het gerecht klaarheid schept in de zaak. Vanuit het vermoeden van onschuld wil de PS geen commentaar geven tot ze de elementen uit het dossier kent. (Belga/TE)

De huiszoekingen, bij hem thuis maar ook bij de gemeentelijke administratie, hebben wel niets te maken met zijn politieke activiteiten. Dat zegt de procureur des Konings van Namen, Vincent Macq. Enkele media berichtten al dat Luperto zich schuldig zou gemaakt hebben aan exhibitionisme. Hij zou zichzelf blootgegeven hebben voor minderjarigen in de toiletten van een parking naast de autosnelweg in Spy. "Verschillende media hebben al een hypothese naar voren geschoven, andere gaan dat nog doen. Dat is voor hun rekening", zei de procureur. Hij sprak van "hinderlijke lekken". Een andere onderzoeksrechter is ondertussen al een tweede onderzoek gestart naar schending van het onderzoeksgeheim. De huiszoekingen zijn het gevolg van vier klachten sinds april dit jaar. De procureur zegt dat Luperto niet in verdenking is gesteld en dat zijn immuniteit niet opgeheven wordt. Er geldt ook geen dwangmaatregel tegen hem, hij is vrij te gaan en te staan waar hij wil. De procureur dringt aan op het vermoeden van onschuld. De eerste voorzitter van het hof van beroep heeft opdracht gegeven tot de twee huiszoekingen, een bij Luperto thuis, een andere bij de gemeentelijke administratie van Sambreville. Onderzoeksrechter Philippe Olivier had hem daar om gevraagd. Bij de huiszoeking bij de gemeentelijke administratie was André Antoine aanwezig, de voorzitter van het Waals parlement, en Valérie De Bue, eerste plaatsvervangende voorzitter van het parlement van de Federatie Wallonië-Brussel (de Franse gemeenschap). enDe PS "heeft kennis genomen" van de huiszoekingen. De Franstalige socialisten zeggen in dit stadium geen informatie te hebben en wachten tot het gerecht klaarheid schept in de zaak. Vanuit het vermoeden van onschuld wil de PS geen commentaar geven tot ze de elementen uit het dossier kent. (Belga/TE)