"Het dossier gaat over feiten van leiding van en deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, en witwassen", meldt het federaal parket. "Deze organisatie, ook wel 'Dubai Papers' genoemd, zou meer dan 60 Belgische staatsburgers in staat hebben gesteld vermogens te hebben op rekeningen bij buitenlandse financiële instellingen, zonder die aan te geven bij de Belgische belastingdienst. De huiszoekingen hadden als doel verschillende documenten en computermateriaal in beslag te nemen om beter te begrijpen welke rol deze twee personen hebben in de vermeende witwascircuist die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zouden zijn opgezet." (Belga)

"Het dossier gaat over feiten van leiding van en deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, en witwassen", meldt het federaal parket. "Deze organisatie, ook wel 'Dubai Papers' genoemd, zou meer dan 60 Belgische staatsburgers in staat hebben gesteld vermogens te hebben op rekeningen bij buitenlandse financiële instellingen, zonder die aan te geven bij de Belgische belastingdienst. De huiszoekingen hadden als doel verschillende documenten en computermateriaal in beslag te nemen om beter te begrijpen welke rol deze twee personen hebben in de vermeende witwascircuist die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zouden zijn opgezet." (Belga)