Het Brusselse gerecht voerde dinsdag huiszoekingen uit in de kantoren van de BBI in Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook in privéwoningen van belastingambtenaren. Bij Anthonissen werden daarbij agenda's, zijn gsm en enkele computers in beslag genomen. Ook vandaag gebeurden er nog huiszoekingen. Zij waren het gevolg van vier klachten van BBI-topman Frank Philipsen wegens mogelijke schendingen van het beroepsgeheim en perslekken. Hoewel Anthonissen enkel vermoedens heeft over welke lekken het gaat, is hij ervan overtuigd dat ze niet het gevolg zijn van indiscreties bij de BBI zelf. "Naar mijn inzichten, vanuit mijn ervaring met de pers, komt geen enkele van die lekken van de BBI, en al zeker niet van mij. Het moet van elders komen. Het is niet omdat informatie gelekt wordt die in het bezit is van de BBI dat het lek zich situeert bij de BBI zelf. Ook een betrokken bedrijf bijvoorbeeld kan er baat bij hebben." Anthonissen heeft wel een boodschap voor het gerecht. "Nu blijkt dat de onderzoeksrechter er zoveel energie insteekt, moet de onderste steen boven water komen", zegt hij. Hij verwijst zo naar een tweede klacht tegen onbekenden die behandeld wordt door dezelfde onderzoeksrechter als diegene die het onderzoek naar de mogelijke perslekken leidt. Die tweede klacht werd, zoals bekend, ingediend door Anthonissen zelf, samen met de gewezen Antwerpse diamantmagistraat Peter Van Calster. Anthonissen en Van Calster vermoeden dat ze het voorwerp zijn geweest van illegale afluisterpraktijken. (Belga)

Het Brusselse gerecht voerde dinsdag huiszoekingen uit in de kantoren van de BBI in Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook in privéwoningen van belastingambtenaren. Bij Anthonissen werden daarbij agenda's, zijn gsm en enkele computers in beslag genomen. Ook vandaag gebeurden er nog huiszoekingen. Zij waren het gevolg van vier klachten van BBI-topman Frank Philipsen wegens mogelijke schendingen van het beroepsgeheim en perslekken. Hoewel Anthonissen enkel vermoedens heeft over welke lekken het gaat, is hij ervan overtuigd dat ze niet het gevolg zijn van indiscreties bij de BBI zelf. "Naar mijn inzichten, vanuit mijn ervaring met de pers, komt geen enkele van die lekken van de BBI, en al zeker niet van mij. Het moet van elders komen. Het is niet omdat informatie gelekt wordt die in het bezit is van de BBI dat het lek zich situeert bij de BBI zelf. Ook een betrokken bedrijf bijvoorbeeld kan er baat bij hebben." Anthonissen heeft wel een boodschap voor het gerecht. "Nu blijkt dat de onderzoeksrechter er zoveel energie insteekt, moet de onderste steen boven water komen", zegt hij. Hij verwijst zo naar een tweede klacht tegen onbekenden die behandeld wordt door dezelfde onderzoeksrechter als diegene die het onderzoek naar de mogelijke perslekken leidt. Die tweede klacht werd, zoals bekend, ingediend door Anthonissen zelf, samen met de gewezen Antwerpse diamantmagistraat Peter Van Calster. Anthonissen en Van Calster vermoeden dat ze het voorwerp zijn geweest van illegale afluisterpraktijken. (Belga)