"Ook deze legislatuur hebben we grotendeels kunnen realiseren wat we beloofden. Alle enquêtes geven aan dat de Leuvenaar zeer tevreden is over zijn stad. We vragen een mandaat om door te gaan met wat we bezig zijn. We doen geen loze beloften. Met een overschot op de rekening 2011 van 82 miljoen euro moge het duidelijk zijn dat de stadsfinanciën gezond zijn", aldus Tobback, die al sinds 1995 burgemeester is. Omdat betaalbaar wonen in Leuven een probleem is doet de sp.a voorstellen, zoals de bouw van starterswoningen die tijdelijk verhuurd worden aan gunstige voorwaarden aan jonge gezinnen. De stad zet tevens een deel van het huurgeld voor hen opzij dat ze later kunnen gebruiken bij de aankoop van een woning. Tobback betreurde dat het aantal nieuwe sociale woningen beperkt bleef maar wees erop dat "er veel in de pipeline zit" en "tegen elk nieuw project een 'racistisch geïnspireerd' actiecomité opstaat". Tobback wees erop dat ook de oppositiepartijen bijna eensluidend verkondigen "dat de stad goed bestuurd wordt". "Tegelijk vinden ze dat het moet veranderen, niet het beleid, maar de stijl. Ze spelen in voetbaltermen op de man", aldus Tobback die het echter helemaal niet erg zei te vinden op die manier uit te groeien tot de inzet van de verkiezingen. (KAV)

"Ook deze legislatuur hebben we grotendeels kunnen realiseren wat we beloofden. Alle enquêtes geven aan dat de Leuvenaar zeer tevreden is over zijn stad. We vragen een mandaat om door te gaan met wat we bezig zijn. We doen geen loze beloften. Met een overschot op de rekening 2011 van 82 miljoen euro moge het duidelijk zijn dat de stadsfinanciën gezond zijn", aldus Tobback, die al sinds 1995 burgemeester is. Omdat betaalbaar wonen in Leuven een probleem is doet de sp.a voorstellen, zoals de bouw van starterswoningen die tijdelijk verhuurd worden aan gunstige voorwaarden aan jonge gezinnen. De stad zet tevens een deel van het huurgeld voor hen opzij dat ze later kunnen gebruiken bij de aankoop van een woning. Tobback betreurde dat het aantal nieuwe sociale woningen beperkt bleef maar wees erop dat "er veel in de pipeline zit" en "tegen elk nieuw project een 'racistisch geïnspireerd' actiecomité opstaat". Tobback wees erop dat ook de oppositiepartijen bijna eensluidend verkondigen "dat de stad goed bestuurd wordt". "Tegelijk vinden ze dat het moet veranderen, niet het beleid, maar de stijl. Ze spelen in voetbaltermen op de man", aldus Tobback die het echter helemaal niet erg zei te vinden op die manier uit te groeien tot de inzet van de verkiezingen. (KAV)