Bij zijn verkiezing legde Vandenberghe vooral de nadruk op "de nood aan een statuut en honorering die de kwaliteit van en het economisch overleven voor de advocaat garanderen". "De economisch financiële crisis laat zich steeds meer voelen, waardoor de advocatuur in zwaar weer terechtkomt. De Orde kan daar niet blind voor zijn. De advocaat moet kunnen rekenen op een statuut en een honorering die de onafhankelijkheid, de geloofwaardigheid en de integriteit van de advocaat waarborgen", aldus de nieuwe stafhouder. Tijdens zijn tweejarig mandaat wil Vandenberghe voorts aandacht vragen voor de toegang tot en de financiering van de kosteloze juridische bijstand, de plaats van Brussel als balie van de hoofdstad van Europa en de invulling van het gerechtelijk kader van de Nederlandstalige rechtbank na de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Vandenberghe (geboren 28 maart 1942) is doctor in de Rechten aan de KU Leuven en licentiaat. Hij is advocaat aan de balie in Brussel sinds 1971, docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, hoogleraar, gewoon hoogleraar en buitengewoon hoogleraar. Vandenberghe was van 1991 tot 2010 senator, waaronder voorzitter van de commissie voor Justitie en ondervoorzitter van de Senaat. Hij schreef ook talrijke publicaties. (TVP)

Bij zijn verkiezing legde Vandenberghe vooral de nadruk op "de nood aan een statuut en honorering die de kwaliteit van en het economisch overleven voor de advocaat garanderen". "De economisch financiële crisis laat zich steeds meer voelen, waardoor de advocatuur in zwaar weer terechtkomt. De Orde kan daar niet blind voor zijn. De advocaat moet kunnen rekenen op een statuut en een honorering die de onafhankelijkheid, de geloofwaardigheid en de integriteit van de advocaat waarborgen", aldus de nieuwe stafhouder. Tijdens zijn tweejarig mandaat wil Vandenberghe voorts aandacht vragen voor de toegang tot en de financiering van de kosteloze juridische bijstand, de plaats van Brussel als balie van de hoofdstad van Europa en de invulling van het gerechtelijk kader van de Nederlandstalige rechtbank na de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Vandenberghe (geboren 28 maart 1942) is doctor in de Rechten aan de KU Leuven en licentiaat. Hij is advocaat aan de balie in Brussel sinds 1971, docent aan de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven, hoogleraar, gewoon hoogleraar en buitengewoon hoogleraar. Vandenberghe was van 1991 tot 2010 senator, waaronder voorzitter van de commissie voor Justitie en ondervoorzitter van de Senaat. Hij schreef ook talrijke publicaties. (TVP)