Maandag wordt de premier verwacht in Marrakesh, waar het pact wordt aangenomen. Tien dagen later, op 19 december, wordt het pact officieel goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. N-VA-vicepremier Jan Jambon herhaalde vanmiddag bij het buitengaan van 'de 16' nog eens duidelijk dat de premier het pact niet mag goedkeuren, "niet in Marrakesh en niet in New York". Aanwezig zijn in Marrakesh màg, aanwezig zijn en stilzwijgend toestemmen mag niet, aldus Jambon. CD&V en Open Vld zijn van mening dat de regering - en de deelstaten - het pact in september al goedkeurden op een zogeheten coormulti, een vergadering met alle bevoegde diensten en kabinetten. Die Belgische goedkeuring kan enkel ongedaan gemaakt worden door een nieuwe beslissing, waarover alle betrokken partijen het eens moet zijn, luidde de redenering in het woelige debat gisteren in de Kamer. N-VA zei dat het migratiepact tot nu toe nooit op de ministerraad is besproken. Op verzoek van N-VA moet premier Michel de komende uren of dagen een ministerraad bijeenroepen over het migratiepact. Michel zal die ministerraad enkel samenroepen op het moment dat hij een landingsbaan ziet. Over mogelijke pistes om uit de impasse te geraken, lekte niet veel uit. Liberalen en CD&V legden eerder al de piste van de verduidelijkende nota op tafel. In zo'n nota, die ook verschillende andere landen opstelden, kan ons land benadrukken dat het pact niet bindend is en kan een eigen interpretatie van bepaalde aspecten onder de aandacht worden gebracht. Maar N-VA wou tot nu toe van zo'n nota niet weten omdat het pact zelf "te problematisch" zou zijn. Op sociale media maakte N-VA deze namiddag in elk geval nog duidelijk dat het tegen het pact gekant blijft. Met of zonder de goedkeuring van België zal een meerderheid van de VN-lidstaten het pact zelf uiteindelijk wel goedkeuren. (Belga)

Maandag wordt de premier verwacht in Marrakesh, waar het pact wordt aangenomen. Tien dagen later, op 19 december, wordt het pact officieel goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. N-VA-vicepremier Jan Jambon herhaalde vanmiddag bij het buitengaan van 'de 16' nog eens duidelijk dat de premier het pact niet mag goedkeuren, "niet in Marrakesh en niet in New York". Aanwezig zijn in Marrakesh màg, aanwezig zijn en stilzwijgend toestemmen mag niet, aldus Jambon. CD&V en Open Vld zijn van mening dat de regering - en de deelstaten - het pact in september al goedkeurden op een zogeheten coormulti, een vergadering met alle bevoegde diensten en kabinetten. Die Belgische goedkeuring kan enkel ongedaan gemaakt worden door een nieuwe beslissing, waarover alle betrokken partijen het eens moet zijn, luidde de redenering in het woelige debat gisteren in de Kamer. N-VA zei dat het migratiepact tot nu toe nooit op de ministerraad is besproken. Op verzoek van N-VA moet premier Michel de komende uren of dagen een ministerraad bijeenroepen over het migratiepact. Michel zal die ministerraad enkel samenroepen op het moment dat hij een landingsbaan ziet. Over mogelijke pistes om uit de impasse te geraken, lekte niet veel uit. Liberalen en CD&V legden eerder al de piste van de verduidelijkende nota op tafel. In zo'n nota, die ook verschillende andere landen opstelden, kan ons land benadrukken dat het pact niet bindend is en kan een eigen interpretatie van bepaalde aspecten onder de aandacht worden gebracht. Maar N-VA wou tot nu toe van zo'n nota niet weten omdat het pact zelf "te problematisch" zou zijn. Op sociale media maakte N-VA deze namiddag in elk geval nog duidelijk dat het tegen het pact gekant blijft. Met of zonder de goedkeuring van België zal een meerderheid van de VN-lidstaten het pact zelf uiteindelijk wel goedkeuren. (Belga)