Late levering, foutieve goederen, te veel betaald, maar ook een droomhotel dat tegenvalt, de aanhoudende vertragingen bij de NMBS, een complexe energiefactuur,... Consumentengeschillen zouden vooral met de eindejaarsaankopen in zicht wel eens kunnen oplopen.

Meestal is teruggaan naar de winkel of een eenvoudig telefoontje naar de handelaar of dienstverlener al genoeg om het probleem op te lossen. Soms is er al eens een aangetekende brief nodig waarin de andere partij in gebreke wordt gesteld.

Maar wat als een probleem met een bedrijf of leverancier maar niet opgelost raakt? Veel misnoegde consumenten zien een juridische procedure niet zitten wegens te duur en te tijdrovend. Er bestaan echter alternatieven voor de rechtbank, meent de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.

Sinds een tweetal jaar biedt de FOD Economie immers de mogelijkheid om via een online platform consumentengeschillen op te lossen met behulp van verschillende onafhankelijke professionele bemiddelaars. Deze portaalsite biedt zonder twijfel een snellere en goedkopere oplossing dan de rechtbank.

Eén adres

Bij de dienst 'Belmed' kunnen zowel consumenten als ondernemingen terecht voor enerzijds informatie over diverse vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals modelbrieven en voorbeelden van geschillen die minnelijk werden beslecht, en anderzijds voor een effectieve aanvraag tot bemiddeling.

De klager beantwoordt dan online een aantal vragen waarna Belmed het dossier overmaakt aan een of meerdere bemiddelaars waaruit de consument kan kiezen. Die doet vervolgens een voorstel tot een minnelijke schikking. Enige voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn dat de consument reeds contact heeft opgenomen met het bedrijf in kwestie en dat er nog geen gerechtelijk procedure hangende is. Ook buitenlandse consumenten die een geschil hebben met een Belgisch bedrijf kunnen bij Belmed terecht.

Het grote voordeel van Belmed is dat alle erkende bemiddelaars verzameld zijn op een adres en dat de verbruiker automatisch naar de juiste instantie wordt doorverwezen. Zo werkt Belmed onder meer samen met partners als Het Europees Centrum voor de Consument, de Geschillencommissie Reizen, de Verzoeningscommissie Bouw, de federale Ombudsdienst voor Energie, enz... Alle bemiddelaars voldoen aan de voorwaarden om te mogen bemiddelen. Het Belmed-platform zelf is gratis, de bemiddelingsorganen zijn dat niet. Hun tarieven zijn te raadplegen via de website. Dat kan gaan van 50 euro (Geschillencommissie Reizen) tot 242 euro (Geschillencommissie Bouw) tot helemaal niets (Ombudsman voor de treinreizigers).

'Bemiddelen is moeilijk'

Sinds de lancering van Belmed in april 2011 zijn al zo'n 700 dossiers ingediend, waarvan 77 procent ontvankelijk werd verklaard. Een gigantisch succes is dat nog niet. 'Toch zijn we niet ontevreden met dit resultaat, aangezien de dienst nog maar weinig bekendheid geniet onder de bevolking', aldus Cobie Vromans van de dienst bemiddeling van de FOD Economie. 'Uit de cijfers blijkt echter duidelijk dat de site aan het groeien is.'

Dat bemiddeling geen sinecure is, blijkt dan weer uit het percentage succesvolle bemiddeling door de dienst: slechts in 10 procent van de dossiers werd een akkoord bereikt. 'Bij een bemiddeling moet de tegenpartij bereid zijn om mee te werken, wat veel moeilijker is dan wanneer een rechter soeverein een vonnis oplegt in een zaak', legt Vroman uit. 'Het blijft niettemin de moete waard om eerst van deze bemiddelingsoptie gebruik te maken in plaats van zich onmiddellijk tot het gerecht te wenden. Op die manier proberen we ook zo veel mogelijk consumentengeschillen buiten de rechtbank te houden. Komt er geen oplossing uit de bus, dan kan er nog altijd een juridische procedure worden opgestart.'

Late levering, foutieve goederen, te veel betaald, maar ook een droomhotel dat tegenvalt, de aanhoudende vertragingen bij de NMBS, een complexe energiefactuur,... Consumentengeschillen zouden vooral met de eindejaarsaankopen in zicht wel eens kunnen oplopen. Meestal is teruggaan naar de winkel of een eenvoudig telefoontje naar de handelaar of dienstverlener al genoeg om het probleem op te lossen. Soms is er al eens een aangetekende brief nodig waarin de andere partij in gebreke wordt gesteld. Maar wat als een probleem met een bedrijf of leverancier maar niet opgelost raakt? Veel misnoegde consumenten zien een juridische procedure niet zitten wegens te duur en te tijdrovend. Er bestaan echter alternatieven voor de rechtbank, meent de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie.Sinds een tweetal jaar biedt de FOD Economie immers de mogelijkheid om via een online platform consumentengeschillen op te lossen met behulp van verschillende onafhankelijke professionele bemiddelaars. Deze portaalsite biedt zonder twijfel een snellere en goedkopere oplossing dan de rechtbank. Bij de dienst 'Belmed' kunnen zowel consumenten als ondernemingen terecht voor enerzijds informatie over diverse vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals modelbrieven en voorbeelden van geschillen die minnelijk werden beslecht, en anderzijds voor een effectieve aanvraag tot bemiddeling. De klager beantwoordt dan online een aantal vragen waarna Belmed het dossier overmaakt aan een of meerdere bemiddelaars waaruit de consument kan kiezen. Die doet vervolgens een voorstel tot een minnelijke schikking. Enige voorwaarden voor het indienen van een klacht zijn dat de consument reeds contact heeft opgenomen met het bedrijf in kwestie en dat er nog geen gerechtelijk procedure hangende is. Ook buitenlandse consumenten die een geschil hebben met een Belgisch bedrijf kunnen bij Belmed terecht. Het grote voordeel van Belmed is dat alle erkende bemiddelaars verzameld zijn op een adres en dat de verbruiker automatisch naar de juiste instantie wordt doorverwezen. Zo werkt Belmed onder meer samen met partners als Het Europees Centrum voor de Consument, de Geschillencommissie Reizen, de Verzoeningscommissie Bouw, de federale Ombudsdienst voor Energie, enz... Alle bemiddelaars voldoen aan de voorwaarden om te mogen bemiddelen. Het Belmed-platform zelf is gratis, de bemiddelingsorganen zijn dat niet. Hun tarieven zijn te raadplegen via de website. Dat kan gaan van 50 euro (Geschillencommissie Reizen) tot 242 euro (Geschillencommissie Bouw) tot helemaal niets (Ombudsman voor de treinreizigers).Sinds de lancering van Belmed in april 2011 zijn al zo'n 700 dossiers ingediend, waarvan 77 procent ontvankelijk werd verklaard. Een gigantisch succes is dat nog niet. 'Toch zijn we niet ontevreden met dit resultaat, aangezien de dienst nog maar weinig bekendheid geniet onder de bevolking', aldus Cobie Vromans van de dienst bemiddeling van de FOD Economie. 'Uit de cijfers blijkt echter duidelijk dat de site aan het groeien is.'Dat bemiddeling geen sinecure is, blijkt dan weer uit het percentage succesvolle bemiddeling door de dienst: slechts in 10 procent van de dossiers werd een akkoord bereikt. 'Bij een bemiddeling moet de tegenpartij bereid zijn om mee te werken, wat veel moeilijker is dan wanneer een rechter soeverein een vonnis oplegt in een zaak', legt Vroman uit. 'Het blijft niettemin de moete waard om eerst van deze bemiddelingsoptie gebruik te maken in plaats van zich onmiddellijk tot het gerecht te wenden. Op die manier proberen we ook zo veel mogelijk consumentengeschillen buiten de rechtbank te houden. Komt er geen oplossing uit de bus, dan kan er nog altijd een juridische procedure worden opgestart.'