De federale regering heeft vrijdag de bestaande steunmaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven verlengd tot eind juni. Tegelijkertijd komt er ook een nieuw steunpakket om de zwaarst getroffen sectoren "uit hun winterslaap te helpen". Zo krijgt de horeca een vrijstelling van de heffingen voor het federaal voedselagentschap voor heel 2021 en komt er een belastingvermindering voor verhuurders die een deel of de volledige huur van handelspanden kwijtschelden. "Een eerste stap in de goede richting", vindt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, die wel benadrukt dat er nog meer steunmaatregelen nodig zullen zijn. "We blijven volop in overleg voor de overige voorstellen voor crisis- én relancesteunmaatregelen. Want na zo'n lange sluiting is een groots steunpakket absoluut cruciaal." Woensdag lichtte Horeca Vlaanderen samen met Horeca Brussel en Wallonië 27 crisis- en relancemaatregelen toe bij de commissie Economie in het federaal parlement. Een aantal van die maatregelen, zoals de verlenging van het crisis-overbruggingsrecht en de technische werkloosheid wegens overmacht, werden nu reeds goedgekeurd. Horeca Vlaanderen vraagt voorts ook aan Unisono om een kwijtschelding van de bijdragen voor de gesloten perioden, nu de regering beheersvennootschappen die auteursrechten innen zal ondersteunen. "Vandaag is nog maar eens bewezen dat overleg werkt. En we willen daarvoor de federale regering alvast bedanken. Samen gaan we graag op de ingeslagen weg verder om de horeca snel door de crisis te kunnen sleuren", klinkt het. (Belga)

De federale regering heeft vrijdag de bestaande steunmaatregelen voor zelfstandigen en bedrijven verlengd tot eind juni. Tegelijkertijd komt er ook een nieuw steunpakket om de zwaarst getroffen sectoren "uit hun winterslaap te helpen". Zo krijgt de horeca een vrijstelling van de heffingen voor het federaal voedselagentschap voor heel 2021 en komt er een belastingvermindering voor verhuurders die een deel of de volledige huur van handelspanden kwijtschelden. "Een eerste stap in de goede richting", vindt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen, die wel benadrukt dat er nog meer steunmaatregelen nodig zullen zijn. "We blijven volop in overleg voor de overige voorstellen voor crisis- én relancesteunmaatregelen. Want na zo'n lange sluiting is een groots steunpakket absoluut cruciaal." Woensdag lichtte Horeca Vlaanderen samen met Horeca Brussel en Wallonië 27 crisis- en relancemaatregelen toe bij de commissie Economie in het federaal parlement. Een aantal van die maatregelen, zoals de verlenging van het crisis-overbruggingsrecht en de technische werkloosheid wegens overmacht, werden nu reeds goedgekeurd. Horeca Vlaanderen vraagt voorts ook aan Unisono om een kwijtschelding van de bijdragen voor de gesloten perioden, nu de regering beheersvennootschappen die auteursrechten innen zal ondersteunen. "Vandaag is nog maar eens bewezen dat overleg werkt. En we willen daarvoor de federale regering alvast bedanken. Samen gaan we graag op de ingeslagen weg verder om de horeca snel door de crisis te kunnen sleuren", klinkt het. (Belga)