Het wetsvoorstel werd ingediend door de MR-fractie, maar het initiatief gaat uit van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR). Met de maatregel wil de minister de sector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, zuurstof geven. Net als andere sectoren die onderworpen zijn aan de controle van het FAVV, moeten hotels, restaurants en cafés een jaarlijkse heffing betalen om de activiteiten van het FAVV te financieren. Die varieert van 49,24 euro tot 3.433,82 euro per inrichting in functie van de omvang en het aantal werknemers. In 2019 waren 61.324 inrichtingen deze heffing verschuldigd voor een totaalbedrag van meer dan 10,1 miljoen euro. Oorspronkelijk had de federale regering beslist de bijdrage met enkele maanden uit te stellen. Na groen licht van de Europese Commissie laat ze de bijdrage voor 2020 dus gewoon vallen. (Belga)

Het wetsvoorstel werd ingediend door de MR-fractie, maar het initiatief gaat uit van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR). Met de maatregel wil de minister de sector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis, zuurstof geven. Net als andere sectoren die onderworpen zijn aan de controle van het FAVV, moeten hotels, restaurants en cafés een jaarlijkse heffing betalen om de activiteiten van het FAVV te financieren. Die varieert van 49,24 euro tot 3.433,82 euro per inrichting in functie van de omvang en het aantal werknemers. In 2019 waren 61.324 inrichtingen deze heffing verschuldigd voor een totaalbedrag van meer dan 10,1 miljoen euro. Oorspronkelijk had de federale regering beslist de bijdrage met enkele maanden uit te stellen. Na groen licht van de Europese Commissie laat ze de bijdrage voor 2020 dus gewoon vallen. (Belga)