"Belangrijk vandaag is dat scholen prioriteiten kunnen stellen", vindt de directeur van het OVSG. "Welke doelen willen en kunnen ze bereiken? Om hen hierbij te helpen, geven we voor het kleuteronderwijs algemene tips voor ouders, voor het basisonderwijs doen we een voorstel van een doelenselectie en voor het secundair reiken we instrumenten aan die scholen helpen om zelf een selectie van doelen te maken." Met het oog op het maximaal bereiken van de scholieren in de preteachingfase, en dan zeker de kinderen uit kwetsbare milieus, zegt de OVSG-directeur dat de pedagogische begeleiding van OVSG ondersteuningsmaterialen voorziet voor leraren om leerlingen maximaal te bereiken: online, maar ook door een telefoonronde te doen of zelfs leermiddelen rond te brengen. "Daar hebben we heel wat mooie praktijkvoorbeelden van", zegt Delbaere. "We streven naar maximale participatie en gaan ervan uit dat iedereen zijn best doet - leerkrachten, ouders, leerlingen - maar dat alles in het besef dat de omstandigheden voor mensen heel verschillend zijn. Veel ouders zijn nog aan het werk of doen aan thuiswerk en kunnen beperkt bezig zijn met de leeractiviteiten van hun kinderen, niet iedereen beschikt over de nodige leermiddelen, niet elk kind heeft thuis een rustige omgeving enzovoort. Er samen het beste van maken in de gegeven omstandigheden, is de uitdaging waar we voor staan en de mindset die we bij iedereen willen bewerkstelligen. Er zoveel mogelijk in slagen om daarbij álle kinderen te betrekken, is onze grootste bezorgdheid en een moeilijke uitdaging. Ook het CLB, brugfiguren, zorgcoördinatoren kunnen het verschil maken om die leerlingen te bereiken. We pleiten in elk geval voor een aanklampend beleid", aldus nog Patriek Delbaere. Wat de opvang in de paasvakantie betreft, zegt Delbaere dat hij gemerkt heeft dat in de weken voor de paasvakantie weinig gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid tot opvang op school: volgens een steekproef bij stedelijke en gemeentelijke scholen was dat nog 0,7 procent in centrumsteden en 1,4 procent in landelijke gebieden. Bijzonder voorwerp van bezorgdheid bij het stedelijk en gemeentelijk onderwijs vormen volgens Patriek Delbaere de kunstacademies (DKO). "Ook zij hebben in de voorbije weken de vlam wakker gehouden bij hun leerlingen. Maar zij zitten nog met veel vragen. Gaan zij op hetzelfde moment kunnen opstarten als het leerplichtonderwijs of niet? Hoe moet het met de vele geplande toonmomenten en de evaluatie die daarop volgt? Onze pedagogische begeleiding ondersteunt de academies om de evaluatie op een andere manier aan te pakken. Ook voor hen moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen." (Belga)

"Belangrijk vandaag is dat scholen prioriteiten kunnen stellen", vindt de directeur van het OVSG. "Welke doelen willen en kunnen ze bereiken? Om hen hierbij te helpen, geven we voor het kleuteronderwijs algemene tips voor ouders, voor het basisonderwijs doen we een voorstel van een doelenselectie en voor het secundair reiken we instrumenten aan die scholen helpen om zelf een selectie van doelen te maken." Met het oog op het maximaal bereiken van de scholieren in de preteachingfase, en dan zeker de kinderen uit kwetsbare milieus, zegt de OVSG-directeur dat de pedagogische begeleiding van OVSG ondersteuningsmaterialen voorziet voor leraren om leerlingen maximaal te bereiken: online, maar ook door een telefoonronde te doen of zelfs leermiddelen rond te brengen. "Daar hebben we heel wat mooie praktijkvoorbeelden van", zegt Delbaere. "We streven naar maximale participatie en gaan ervan uit dat iedereen zijn best doet - leerkrachten, ouders, leerlingen - maar dat alles in het besef dat de omstandigheden voor mensen heel verschillend zijn. Veel ouders zijn nog aan het werk of doen aan thuiswerk en kunnen beperkt bezig zijn met de leeractiviteiten van hun kinderen, niet iedereen beschikt over de nodige leermiddelen, niet elk kind heeft thuis een rustige omgeving enzovoort. Er samen het beste van maken in de gegeven omstandigheden, is de uitdaging waar we voor staan en de mindset die we bij iedereen willen bewerkstelligen. Er zoveel mogelijk in slagen om daarbij álle kinderen te betrekken, is onze grootste bezorgdheid en een moeilijke uitdaging. Ook het CLB, brugfiguren, zorgcoördinatoren kunnen het verschil maken om die leerlingen te bereiken. We pleiten in elk geval voor een aanklampend beleid", aldus nog Patriek Delbaere. Wat de opvang in de paasvakantie betreft, zegt Delbaere dat hij gemerkt heeft dat in de weken voor de paasvakantie weinig gebruik gemaakt werd van de mogelijkheid tot opvang op school: volgens een steekproef bij stedelijke en gemeentelijke scholen was dat nog 0,7 procent in centrumsteden en 1,4 procent in landelijke gebieden. Bijzonder voorwerp van bezorgdheid bij het stedelijk en gemeentelijk onderwijs vormen volgens Patriek Delbaere de kunstacademies (DKO). "Ook zij hebben in de voorbije weken de vlam wakker gehouden bij hun leerlingen. Maar zij zitten nog met veel vragen. Gaan zij op hetzelfde moment kunnen opstarten als het leerplichtonderwijs of niet? Hoe moet het met de vele geplande toonmomenten en de evaluatie die daarop volgt? Onze pedagogische begeleiding ondersteunt de academies om de evaluatie op een andere manier aan te pakken. Ook voor hen moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen." (Belga)