Vorige week had de commissie beslist het debat te starten op basis van een aantal wetsvoorstellen in afwachting van het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken. Die tekst zal op de ministerraad van 22 juni besproken worden. Minister Milquet zal een spoedadvies van de Raad van State vragen. In afwachting van het indienen van het ontwerp wil de commissie reeds een reeks actoren van het terrein en groeperingen horen. Het debat over het verbod van radicale groepering wakkerde opnieuw op naar aanleiding van de rellen in Molenbeek en de arrestatie van Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem. (ALN)

Vorige week had de commissie beslist het debat te starten op basis van een aantal wetsvoorstellen in afwachting van het wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken. Die tekst zal op de ministerraad van 22 juni besproken worden. Minister Milquet zal een spoedadvies van de Raad van State vragen. In afwachting van het indienen van het ontwerp wil de commissie reeds een reeks actoren van het terrein en groeperingen horen. Het debat over het verbod van radicale groepering wakkerde opnieuw op naar aanleiding van de rellen in Molenbeek en de arrestatie van Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem. (ALN)