N-VA kondigde aan zich terug te zullen toeleggen op haar communautaire project, ondanks de afgesproken standstill met de federale coalitiepartners. De partij belooft wel om zoals afgesproken geen communautaire eisen op de regeringstafel leggen. De coalitiepartners tonen zich voorlopig niet ongerust, al merkte CD&V-voorzitter Wouter Beke op dat het niet de bedoeling mag zijn "de lucht uit de banden van de regering te halen". Voor hem moet de focus de komende jaren op de uitvoering van de zesde staatshervorming liggen. Partijgenoot Hendrik Bogaert verzekert evenwel dat "hoogstens de pauzeknop van de staatshervorming is ingeduwd". "Er kan wel nagedacht worden over de toekomst. De vraag is of er in de toekomst nog verdere staatshervorming moet en zal gepland worden. Het antwoord op die vraag is volgens mij volmondig ja", onderstreept de voormalige staatssecretaris. Als redenen verwijst Bogaert onder meer naar de bevoegdheden die CD&V graag wilde overdragen naar de regio's, maar die nog niet overgeheveld zijn. Bovendien verminderen de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië onder deze regering niet, aldus de CD&V'er. "De belastingverlagingen in de taxshift voor wie werkt, lijken op het eerste zicht Vlaanderen te bevoordelen. Het aandeel mensen dat werk heeft, ligt bij ons namelijk hoger dan in Wallonië. Maar anderzijds wegen de nieuwe belastingen op sparen en op consumptie in Vlaanderen meer door. Wellicht doet de taxshift de transfers dus noch stijgen noch dalen." Tot slot is de kloof tussen politiek Vlaanderen en politiek Wallonië "nog nooit zo groot geweest", besluit Bogaert, verwijzend naar de scoiaal-economische recepten en de visie op de asielcrisis. "Meer dan ooit zijn er twee democratieën in België." (Belga)

N-VA kondigde aan zich terug te zullen toeleggen op haar communautaire project, ondanks de afgesproken standstill met de federale coalitiepartners. De partij belooft wel om zoals afgesproken geen communautaire eisen op de regeringstafel leggen. De coalitiepartners tonen zich voorlopig niet ongerust, al merkte CD&V-voorzitter Wouter Beke op dat het niet de bedoeling mag zijn "de lucht uit de banden van de regering te halen". Voor hem moet de focus de komende jaren op de uitvoering van de zesde staatshervorming liggen. Partijgenoot Hendrik Bogaert verzekert evenwel dat "hoogstens de pauzeknop van de staatshervorming is ingeduwd". "Er kan wel nagedacht worden over de toekomst. De vraag is of er in de toekomst nog verdere staatshervorming moet en zal gepland worden. Het antwoord op die vraag is volgens mij volmondig ja", onderstreept de voormalige staatssecretaris. Als redenen verwijst Bogaert onder meer naar de bevoegdheden die CD&V graag wilde overdragen naar de regio's, maar die nog niet overgeheveld zijn. Bovendien verminderen de transfers tussen Vlaanderen en Wallonië onder deze regering niet, aldus de CD&V'er. "De belastingverlagingen in de taxshift voor wie werkt, lijken op het eerste zicht Vlaanderen te bevoordelen. Het aandeel mensen dat werk heeft, ligt bij ons namelijk hoger dan in Wallonië. Maar anderzijds wegen de nieuwe belastingen op sparen en op consumptie in Vlaanderen meer door. Wellicht doet de taxshift de transfers dus noch stijgen noch dalen." Tot slot is de kloof tussen politiek Vlaanderen en politiek Wallonië "nog nooit zo groot geweest", besluit Bogaert, verwijzend naar de scoiaal-economische recepten en de visie op de asielcrisis. "Meer dan ooit zijn er twee democratieën in België." (Belga)