De doodstraf werd in het Afrikaanse land lange tijd systematisch uitgesproken voor gevangenen die schuldig waren bevonden aan moord of verraad. Ook verkrachting werd regelmatig met de doodstraf bestraft. Maar daarnaast was het onder meer ook bij gewelddadige overvallen en inbraken niet uitgesloten dat die sanctie werd uitgesproken. Sinds het aantreden van de eerste democratisch president, Bakili Muluzi in 1994, werden evenwel geen executies meer uitgevoerd. In de zaak van een moordenaar die in beroep was gegaan tegen zijn veroordeeling, oordeelden de rechters van het Hooggerechtshof vandaag dat de doodstraf intussen ongrondwettelijk is. Daarmee wordt de doodstraf de facto afgeschaft. Volgens Amnesty International hebben meer dan dertig Afrikaanse landen de doodstraf nog altijd opgenomen in hun wetgeving. In iets minder dan de helft daarvan werd die straf de afgelopen jaren nog uitgevoerd. (Belga)

De doodstraf werd in het Afrikaanse land lange tijd systematisch uitgesproken voor gevangenen die schuldig waren bevonden aan moord of verraad. Ook verkrachting werd regelmatig met de doodstraf bestraft. Maar daarnaast was het onder meer ook bij gewelddadige overvallen en inbraken niet uitgesloten dat die sanctie werd uitgesproken. Sinds het aantreden van de eerste democratisch president, Bakili Muluzi in 1994, werden evenwel geen executies meer uitgevoerd. In de zaak van een moordenaar die in beroep was gegaan tegen zijn veroordeeling, oordeelden de rechters van het Hooggerechtshof vandaag dat de doodstraf intussen ongrondwettelijk is. Daarmee wordt de doodstraf de facto afgeschaft. Volgens Amnesty International hebben meer dan dertig Afrikaanse landen de doodstraf nog altijd opgenomen in hun wetgeving. In iets minder dan de helft daarvan werd die straf de afgelopen jaren nog uitgevoerd. (Belga)