Het hof motiveert de beslissing door te stellen dat het parlement zich schuldig heeft gemaakt aan minachting voor de grondwet. Bovendien hebben de wetgevers ook onvoldoende samengewerkt met de andere overheidsinstellingen. "Zolang het parlement buiten de wet staat, zullen de parlementaire bevoegdheden rechtstreeks worden uitgevoerd door de grondwettelijke kamer" van het hooggerechtshof, luidt het verdict. De parlementsleden veroordelen de actie van het hooggerechtshof. Ze spreken van een "staatsgreep" en een "dictatuur". De volksvertegenwoordigers vragen nu dat het parlement in spoedzitting bijeenkomt. Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Nicolas Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd. (Belga)

Het hof motiveert de beslissing door te stellen dat het parlement zich schuldig heeft gemaakt aan minachting voor de grondwet. Bovendien hebben de wetgevers ook onvoldoende samengewerkt met de andere overheidsinstellingen. "Zolang het parlement buiten de wet staat, zullen de parlementaire bevoegdheden rechtstreeks worden uitgevoerd door de grondwettelijke kamer" van het hooggerechtshof, luidt het verdict. De parlementsleden veroordelen de actie van het hooggerechtshof. Ze spreken van een "staatsgreep" en een "dictatuur". De volksvertegenwoordigers vragen nu dat het parlement in spoedzitting bijeenkomt. Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Nicolas Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd. (Belga)