De vertegenwoordigers van de instellingen, verenigd in de veiligheidsraad, beslisten om het hof aan te manen de beslissingen te herzien, "om de institutionele stabiliteit en het machtsevenwicht te bewaren", klinkt het in het akkoord. De Venezolaanse president Nicolas Maduro had de veiligheidsraad bijeengeroepen. Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Nicolas Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd. (Belga)

De vertegenwoordigers van de instellingen, verenigd in de veiligheidsraad, beslisten om het hof aan te manen de beslissingen te herzien, "om de institutionele stabiliteit en het machtsevenwicht te bewaren", klinkt het in het akkoord. De Venezolaanse president Nicolas Maduro had de veiligheidsraad bijeengeroepen. Het Venezolaanse parlement is verwikkeld in een machtsstrijd met president Nicolas Maduro sinds eind 2015, toen de oppositie erin slaagde een tweederdemeerderheid te bemachtigen. De president regeert daardoor vooral via nooddecreten. De oppositie wil via een referendum Maduro van de macht verdrijven, maar het gerecht heeft die pogingen tot nu toe geblokkeerd. (Belga)