15 november 2018
...

Véronique goossens: Het is uiterst jammer dat er na de vervanging van directeur Marcia De Wachter geen enkele vrouw meer in het directiecomité van de Nationale Bank zit. Studies hebben aangetoond dat je met vrouwen heel andere discussies krijgt. Bovendien moet zo'n instelling, met een grote autoriteit in het Belgische financieel-economische landschap, een afspiegeling zijn van de samenleving. Ondanks de kritiek hield de CD&V vast aan de benoeming van Steven Vanackere. Goossens: De CD&V was aan de beurt om een directielid te benoemen. Dat die partij alle kritiek kreeg, is niet helemaal terecht. Alle partijen zijn verantwoordelijk: zij hebben ook geen vrouw voorgedragen. Met de kritiek op 'mannenbastion' Nationale Bank kwam ook weer de vraag of de directeurs wel 340.000 euro bruto per jaar moeten verdienen. Goossens: In vergelijking met andere centrale banken behoren de Belgische directeurs tot de bestbetaalden, zeker als je naar de brutobedragen kijkt. De vraag is: staat dat loon in verhouding tot de verantwoordelijkheid die ze dragen? Ze zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het toezicht op de banken, dus ik hoop dat daar beslagen mensen zitten met de nodige competenties. Om die te kunnen aantrekken, moet de Nationale Bank concurreren met privébanken. In 2014 is al beslist om het loon van de directeurs van de Nationale Bank met 12 procent te verminderen. Het zou niet slecht zijn om te kijken of dat nog naar beneden kan. De directiefuncties van de Nationale Bank zijn politieke benoemingen, dat werd met de aanstelling van Vanackere weer duidelijk. Is zoiets wenselijk? Goossens: We moeten niet naïef zijn: bij een instelling als de Nationale Bank zullen de directeurs altijd wel een zekere link met een politieke partij hebben. Toch moet de Nationale Bank onafhankelijk kunnen beslissen. Daar heeft ECB-voorzitter Mario Draghi onlangs ook nog eens voor gepleit. Het best zou er dus een strikte scheiding zijn tussen de politiek en de Nationale Bank, want we weten uit het verleden dat te veel verstrengeling geen goede zaak is voor het monetair beleid. En wie is daarvan het slachtoffer? De burgers, vooral die die er het minst goed voor staan. Minister Johan Van Overtveldt (N-VA) wil de Nationale Bank hervormen. Goossens: Een modernisering dringt zich op, er kan zeker heel wat veranderen. Neem nu de samenstelling van de Regentenraad, waar naast de directie vertegenwoordigers van de middenstand, boeren, zakenleven en vakbonden in zitten. Het zou goed zijn als er ook vertegenwoordigers van de gemeenschappen in opgenomen werden. Je zit in dit land nu eenmaal met verschillende economische realiteiten. De Nationale Bank moet ook beter communiceren met de burgers, want ze maakt goede studies, maar die zijn vaak wollig en vol jargon. Pierre Wunsch, die vanaf 1 januari gouverneur wordt, schijnt hervormingsgezind te zijn. Misschien wil hij er wel met de borstel door gaan.