Topman van het gelijkekansencentrum Jozef De Witte is niet te spreken over het hoofddoekenverbod voor gemeenteraadsleden dat Boom heeft ingevoerd. "Als men nu al beweert dat politici neutraal moeten zijn, wat doe je dan met een partij waarvan de naam begint met een 'c'" (van christendemocratisch, nvdr.), werpt hij op. "Men is hier volop de democratie aan het afschaffen."

De Boomse meerderheid besliste om het verbod op zichtbare godsdienstige kentekens voor gemeentepersoneel door te trekken naar de gemeenteraadsleden. De coalitie met N-VA, CD&V en Open VLD beseft dat het verbod niet afdwingbaar is, maar N-VA-burgemeester Jeroen Baert spreekt van een principebeslissing." Het enige Boomse gemeenteraadslid met hoofddoek is momenteel Nihad Taouil van oppositiepartij Boom Eén.

Jozef De Witte: 'Gemeenteraadslid vertegenwoordigt zijn kiezers, niet de staat'

Op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is men niet te spreken van de maatregel. "Zo aberrant als maar kan", reageert directeur Jozef De Witte. "Een gemeenteraadslid vertegenwoordigt niet de staat, maar wel zijn kiezers. Democratie is net het verschil in meningen erkennen en afspraken maken om te kunnen samenleven. Als iedereen eerst dezelfde mening moet hebben, kan je net zo goed naar Noord-Korea verhuizen."

Bovendien kan je grondrechten niet zomaar afnemen, vervolgt De Witte in zijn reactie aan Belga. "Die zijn onafhankelijk van de toevallige meerderheid die aan de macht is. In die zin komt de rechtsstaat voor de democratie."

Geen stappen

Toch plant het CGKR voorlopig geen stappen tegen het verbod. De Witte verwacht immers dat iemand uit de gemeenteraad wel naar de gouverneur zal stappen. "Wij zijn daar niet voor nodig", aldus de CGKR-topman. "Bovendien zijn de termijnen bij de gouverneur ook korter dan bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof."

N-VA en CD&V spreken zich uit tegen verbod

N-VA en CD&V hebben zich ondertussen uitgesproken tegen de beslissing van hun respectievelijke afdelingen. Bij N-VA klonk het bij monde van de partijwoordvoerder dat "het redelijkheidsprincipe en het proportionaliteitsprincipe geschonden" zijn. Geert Bourgeois, vice-eerste minister en minister van Integratie voor N-VA, liet ook weten het niet eens te zijn met de beslissing: "Politici worden net verkozen omwille van hun overtuiging."

Bij CD&V houdt men eenzelfde lijn aan. Wouter Beke maakte zijn ongenogen al over aan de Boomse afdeling, en ook politiek directeur Peter Poulussen deed dat na het politiek bestuur. Beide partijen nemen wel nog geen maatregelen. (Belga/SD)

Topman van het gelijkekansencentrum Jozef De Witte is niet te spreken over het hoofddoekenverbod voor gemeenteraadsleden dat Boom heeft ingevoerd. "Als men nu al beweert dat politici neutraal moeten zijn, wat doe je dan met een partij waarvan de naam begint met een 'c'" (van christendemocratisch, nvdr.), werpt hij op. "Men is hier volop de democratie aan het afschaffen."De Boomse meerderheid besliste om het verbod op zichtbare godsdienstige kentekens voor gemeentepersoneel door te trekken naar de gemeenteraadsleden. De coalitie met N-VA, CD&V en Open VLD beseft dat het verbod niet afdwingbaar is, maar N-VA-burgemeester Jeroen Baert spreekt van een principebeslissing." Het enige Boomse gemeenteraadslid met hoofddoek is momenteel Nihad Taouil van oppositiepartij Boom Eén.Jozef De Witte: 'Gemeenteraadslid vertegenwoordigt zijn kiezers, niet de staat'Op het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding is men niet te spreken van de maatregel. "Zo aberrant als maar kan", reageert directeur Jozef De Witte. "Een gemeenteraadslid vertegenwoordigt niet de staat, maar wel zijn kiezers. Democratie is net het verschil in meningen erkennen en afspraken maken om te kunnen samenleven. Als iedereen eerst dezelfde mening moet hebben, kan je net zo goed naar Noord-Korea verhuizen."Bovendien kan je grondrechten niet zomaar afnemen, vervolgt De Witte in zijn reactie aan Belga. "Die zijn onafhankelijk van de toevallige meerderheid die aan de macht is. In die zin komt de rechtsstaat voor de democratie." Geen stappenToch plant het CGKR voorlopig geen stappen tegen het verbod. De Witte verwacht immers dat iemand uit de gemeenteraad wel naar de gouverneur zal stappen. "Wij zijn daar niet voor nodig", aldus de CGKR-topman. "Bovendien zijn de termijnen bij de gouverneur ook korter dan bijvoorbeeld het Grondwettelijk Hof." N-VA en CD&V spreken zich uit tegen verbodN-VA en CD&V hebben zich ondertussen uitgesproken tegen de beslissing van hun respectievelijke afdelingen. Bij N-VA klonk het bij monde van de partijwoordvoerder dat "het redelijkheidsprincipe en het proportionaliteitsprincipe geschonden" zijn. Geert Bourgeois, vice-eerste minister en minister van Integratie voor N-VA, liet ook weten het niet eens te zijn met de beslissing: "Politici worden net verkozen omwille van hun overtuiging." Bij CD&V houdt men eenzelfde lijn aan. Wouter Beke maakte zijn ongenogen al over aan de Boomse afdeling, en ook politiek directeur Peter Poulussen deed dat na het politiek bestuur. Beide partijen nemen wel nog geen maatregelen. (Belga/SD)